Thursday, June 23, 2022
More

  ไทยสูญเสียเยาวชนบนท้องถนน เหตุไม่สวมหมวกกันน็อก เฉลี่ยวันละ 6.8 ราย

  ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับชี้ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดตลอดทั้งปี 2561 คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.5 โดยเด็กและเยาวชนป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดจากการขับขี่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก

  ตลอดปี 2561 การรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 102,384 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 มีผู้เสียชีวิต 8,163 ราย ลดลงร้อยละ 8.6 มีผู้บาดเจ็บรวม 60,812 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5


  สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดตลอดทั้งปี และทุกเทศกาลของไทย ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่า เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 79.5 โดยเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดจากการขับขี่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2,510 ราย หรือ เฉลี่ยวันละ 6.8 คน ส่งผลให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศในยุคเด็กเกิดน้อยสูงวัยเพิ่ม

  ขณะที่สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร เกิดความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 5 แสนล้านบาทต่อปี

  สำหรับการดำเนินการในช่วงเทศกาลได้มีการป้องกันอย่างเข้มข้นทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง ลดลงร้อยละ 1.3 มีผู้บาดเจ็บ 3,892 คน ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีผู้เสียชีวิต 463 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 หรือมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาล 2.7 คน/ชั่วโมง โดยกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดร้อยละ 87.5 และมีผู้เสียชีวิตจากพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกกันน็อก 205 ราย

  ด้านภาครัฐประสบความสำเร็จจากการวางแนวทางการเฝ้าระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จึงจะนำสถิติอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์หาสาเหตุถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ และเพื่อสร้างให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางปลอดภัย บรรลุเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 21 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2563 ด้วยการสนับสนุนกลไกระดับอำเภอ/ตำบล ให้เข้มแข็งเพื่อแก้ที่รากปัญหา เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มมาตรการที่สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งการสวมหมวกกันน็อก การจัดการความเร็วโดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเร็ว และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดส่องและติดตามผู้กระทำผิด เพิ่มบทลงโทษเมาแล้วขับ รวมทั้งออกแบบและสร้างช่องทางสำหรับจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน รณรงค์เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดการเสียชีวิต ตลอดจนเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้ถึงจุดเกิดเหตุโดยเร็วเพื่อรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บ