Thursday, June 23, 2022
More

  รฟม. เดินหน้าแผนสร้างรถไฟฟ้ารางเบาโคราช คาดเปิดให้บริการปี 2568

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดยบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงิน 85.6 ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ระยะทาง 11.17 กม. โดยเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท

  สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน ในช่วงแรกจะเป็นการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ออกแบบ จัดทำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562


  ส่วนช่วงที่ 2 จะเป็นการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารข้อเสนอสำหรับใช้คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนด้านงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ


  โดยบริษัทที่ปรึกษาจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก ต้องศึกษารูปแบบการลงทุน ออกแบบรายละเอียดเพื่อประเมินต้นทุนโครงการก่อน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ PPP เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ปลายปี 2563 เริ่มการก่อสร้างปลายปี 2564 เปิดให้บริการช่วงต้นปี 2568

  ทั้งนี้ สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) หรือ Tram โครงสร้างทางวิ่งระดับดิน มีแนวเส้นทางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก บนถนนมิตรภาพ ถนนมุขมนตรี ถนนโพธิ์กลาง ถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล และถนนสุรนารายณ์ มี 20 สถานี และมีศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) บริเวณบ้านนารีสวัสดิ์

  แนวเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญ เช่น ตลาดเซฟวัน ตลาดมิตรภาพ สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา คลังพลาซ่าใหม่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 10,000 คน/วัน เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักที่วิ่งผ่านสถานที่สำคัญและมีสถานีเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง


  โดยรูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชน คาดว่าจะใช้รูปแบบเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง คือ รัฐจัดหาที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา ระบบรถและเดินรถ โดยรัฐทยอยชำระคืนในระยะ 10 ปี ซึ่งจะเปิดกว้างให้เอกชนท้องถิ่น และนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าร่วมประมูลได้

  ทั้งนี้ ตามผลการศึกษาโครงการแผนแม่บทจราจร และแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีแผนที่จะทำ 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง โดยประเมินว่าทั้ง 3 เส้นทางจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมกันประมาณ 20,000 คน/วัน


  โดย รฟม. จะก่อสร้างเส้นทางสายสีเขียว เป็นเส้นทางนำร่องก่อน เพื่อดูผลการดำเนินงาน ทั้งในแง่ผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ผลกระทบต่อการจราจร และการตอบรับของประชาชน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในเขตเมืองใหญ่ที่มีปัญหาจราจร ซึ่งรถไฟฟ้ารางเบานี้ แนวเส้นทางจะอยู่บนแนวถนน มีการเวนคืนน้อย อาจเวนคืนบ้างหากถนนแคบ หรือจุดโค้งทางเลี้ยว และจุดที่ตั้งสถานี

  นอกจากนี้ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ยังกล่าวถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองภูมิภาคที่ รฟม. รับผิดชอบ ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างหารือกับกรมทางหลวงเพื่อปรับปรุงแบบบริเวณที่เป็นจุดตัดกับถนน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนโครงการที่ต้องประเมินใหม่ และต้องปรับรายงานร่วมลงทุน PPP

  ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวเส้นทางอย่างละเอียด ส่วนระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างรอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้ รฟม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นจะเป็นการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียด รายงานสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการลงทุนต่อไป