Tuesday, July 16, 2024
More

    ปรับปรุงสะพานพระราม 8 คืบหน้ากว่า 58%

    นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงสะพานพระราม 8 ว่า สำนักการโยธา กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานพระราม 8 เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยยืดอายุการใช้งานของสะพานให้คงอยู่ยาวนาน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 58.49% 


    ทั้งนี้ จากการการตรวจสอบประจำวงรอบทุกๆ 10 ปี พบว่าโครงสร้างสะพานพระราม 8 บางส่วนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเคเบิลที่ใช้ขึงตัวสะพานและเสากระโดง สำนักการโยธาจึงดำเนินการปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดพฤติกรรมสะพานลอยและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8 การทำความสะอาดเคเบิ้ล 84 เส้น การเปลี่ยนวัสดุป้องกันการเกิดสนิมในหัวเคเบิ้ล 168 จุด การอุดซ่อมรอยแตกตามผิวคอนกรีตเสากระโดง การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนบนและปูผิวจราจรใหม่ การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนล่างบริเวณตอม่อสะพาน การปรับปรุงรอยต่อเผื่อขยาย การทำความสะอาดชุดแผ่นรองรับคาน ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 6 ตัว ติดตั้งเพิ่ม 12 ตัว รวมเป็น 18 ตัว และซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ 3 ตัว    โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 420 วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พ.ย. 62 ซึ่งในระหว่างการปรับปรุงสะพานพระราม 8 จะไม่มีการปิดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรผ่านสะพานพระราม 8 

    สำหรับ สะพานพระราม 8 ก่อสร้างเมื่อปี 2541 เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2545 มีความยาวรวม 475 เมตร มีเคเบิ้ลระนาบคู่ 28 คู่ (56 เส้น) เคเบิ้ลระนาบเดี่ยว 28 เส้น รวมเคเบิ้ลทั้งหมด 84 เส้น ปัจจุบันเปิดใช้งานมาแล้วกว่า 16 ปี ซึ่งสะพานดังกล่าวเป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และมาบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ เป็นหนึ่งในโครงข่ายการจราจรที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ที่มีประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละวันจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านสะพาน ไม่ต่ำกว่า 20,000 คันต่อวัน