Friday, March 1, 2024
More

  เปิดผลวิเคราะห์การสตรีมวิดีโอบนสมาร์ทโฟนของค่ายมือถือในประเทศไทย

  รายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทย และบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงประสบการณ์การรับชมวิดีโอแบบ 4G ในประเทศไทย โดยนายเควิน ฟิทชาร์ด นักวิเคราะห์หลักจาก Opensignal ระบุว่า ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านความพร้อมใช้งาน 4G ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการให้บริการเพื่อเข้าถึง 4G อยู่ในระดับที่แทบจะไม่มีใครเทียบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทว่าจากข้อมูลที่พบในดัชนีชี้วัดกลับแสดงถึงคะแนนที่ต่ำอยากผิดสังเกตคือในเรื่องประสบการณ์รับชมวิดีโอ โดยพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 รายในประเทศไทยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์รั้งท้ายหรืออยู่ในระดับแค่พอใช้เท่านั้น

  สำหรับการวิเคราะห์นี้ ตรวจสอบ 2 องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดประสบการณ์วิดีโอ นั่นคือเวลาในการโหลดวิดีโอ 4G และการเกิดวิดีโอติดขัดบน 4G ตัวชี้วัดแรกคือความเร็วในการโหลดวิดีโอ วัดระยะเวลาเฉลี่ยในหน่วยวินาทีที่ผู้บริโภครอให้วิดีโอโหลดและเริ่มสตรีมมิ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานชาวไทยประสบกับการหยุดชะงักก่อนวิดีโอจะเริ่มเล่น


  โดยคะแนนการโหลดวิดีโอของ TrueMove H อยู่ที่ 4.9 วินาที และคะแนน DTAC อยู่ที่ 5.7 วินาที ส่วนผู้ใช้ AIS ต้องรอนานโดยเฉลี่ยมากกว่า 7 วินาทีเพื่อให้เฟรมวิดีโอแรกแสดงผล

  ทั้งนี้ เมื่อดูการเกิดปัญหาวิดีโอติดขัด ทำให้เริ่มเห็นข้อจำกัดในประสบการณ์รับชมวิดีโอมือถือในประเทศไทย การเกิดวิดีโอติดขัดจะวัดสัดส่วนของผู้ใช้ที่ประสบกับการหยุดชะงักระหว่างการเล่น ไม่ว่าจะเป็นอาการติดขัดในวิดีโอสตรีม การหยุดชั่วคราวนานขึ้นเพื่อบัฟเฟอร์หรือการหยุดเล่นวิดีโอไปเลย ซึ่งในประเทศที่มีประสบการณ์วิดีโอ 4G อยู่ในระดับดีหรือยอดเยี่ยม จะเห็นการเกิดวิดีโอติดขัดต่ำกว่า 10% อย่างสิงคโปร์มีคะแนนในตัวชี้วัดนี้ต่ำกว่า 5%

  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ประกอบการรายใดในไทยได้คะแนนการเกิดวิดีโอติดขัดต่ำกว่า 20% ทั้ง DTAC และ TrueMove ติดอันดับสูงสุด จากผู้ใช้ประมาณ 1 ใน 4 บนเครือข่ายที่ประสบปัญหาวิดีโอหยุดชะงัก ขณะที่ AIS ซึ่งมีคะแนนการเกิดปัญหาวิดีโอติดขัดมากกว่า 40%

  ทั้งนี้ ความเร็วที่ต่ำของประเทศไทยอาจเกิดจากการออกแบบ เพราะผู้ประกอบการในประเทศไทยเน้นการขยายความพร้อมการให้บริการ 4G มากกว่าที่จะเพิ่มความเร็วที่ส่งมอบให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการไทยบางรายจำกัดความเร็วที่ผู้บริโภคได้รับไปตามแผนการใช้งานที่แตกต่างกันเพื่อเสนอทางเลือกในการกำหนดราคาการใช้ 4G ที่ไม่แพง ตราบใดที่ความสมดุลของ 4G ในประเทศไทยยังเอนไปที่การเข้าถึง 4G มากกว่าความเร็ว