Thursday, June 23, 2022
More

  MRT เพิ่มรถ 13 ขบวน หลังมีผู้โดยสารเพิ่มเฉลี่ย 7 หมื่นคน/วัน

  กระทรวงคมนาคมเผย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 คน/วัน จึงจำเป็นต้องปรับแผนการเดินรถ เพิ่มความถี่ให้สอดคล้องกันทั้ง 2 เส้นทาง พร้อมเพิ่มขบวนรถในสายสีน้ำเงินอีก 13 ขบวนภายในเดือน ส.ค. 2562 และทยอยเพิ่มขบวนจนเต็มทั้งระบบ 54 ขบวน ภายในเดือน ก.พ. 2563

  โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางและรองโฆษกกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์และรับฟังแนวทางบริหารจัดการสภาพความแออัดในการใช้บริการของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สถานีเตาปูน


  รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 62,000 – 63,000 คน/วัน และในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 คน/วัน

  จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีผลดีคือประชาชนตื่นตัว และหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ากันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของผู้โดยสาร โดยเฉพาะในบริเวณสถานีเตาปูนในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่จะมีการกระจุกตัวของผู้โดยสารจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานเดินรถ ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางแก้ไขแล้ว

  สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาในระยะสั้น คือ การปรับตารางเวลาเดินรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร ในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งตอนเช้า และตอนเย็น เนื่องจากปัจจุบันสายสีน้ำเงินมีความถี่ในการเดินรถที่ 6.50 นาที ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีความถี่อยู่ที่ 6 นาที ทั้งนี้จะมีการปรับความถี่ในการเดินรถให้เพิ่มขึ้น และมีความสอดคล้องกันในทั้ง 2 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เมื่อเดินทางจากรถไฟฟ้าเส้นทางหนึ่งมาถึงสถานีเตาปูน ก็จะขึ้นรถไฟฟ้าในอีกเส้นทางหนึ่งได้ในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณผู้โดยสารตกค้างในสถานีร่วมลงไปได้

  ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว คือจะมีขบวนรถไฟฟ้ามาให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการเพิ่มขบวนรถในสายสีน้ำเงินอีก 13 ขบวน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 และทยอยเพิ่มขบวนจนเต็มทั้งระบบ 54 ขบวน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มความถี่ในการเดินรถได้มากขึ้น และรองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่มีกำหนดเปิดให้บริการทดลองเดินรถ ช่วงหัวลำโพง-บางแค วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น