Monday, September 25, 2023
More

  “Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง” เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิดให้สุขภาพดี

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการ “Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง” เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดซ้ำ ราว 800 คน/ปี

  ในแต่ละปีมีเด็กไทยเกิดใหม่ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เฉลี่ย 8,000 คนต่อปี ซึ่ง 4,000 คนสามารถหายเองได้ ส่วนอีก 4,000 คนจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจ และในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดซ้ำราว 800 คน โดยในแต่ละครั้งที่ต้องมีการผ่าตัดจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจ และระบบอื่นๆของร่างกายเด็กมากขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง


  ซึ่งปัญหาของลิ้นหัวใจที่ส่งเลือดไปยังปอดรั่ว หรือ Pulmonary regurgitation เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ต้องได้รับการผ่าตัดซ้ำบ่อยที่สุด ประมาณได้ว่า ทุกๆ 10 ปี ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ เพื่อทดแทนลิ้นหัวใจเดิมที่เสื่อมสภาพลง ซึ่งยิ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา  ส่งผลให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการ “Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง” เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และเพื่อช่วยให้สถาบันฯ สามารถเป็นที่พึ่งของคนไข้เด็กยากไร้ที่ป่วยด้วยโรคยุ่งยากซับซ้อน และเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

  โดยศูนย์โรคหัวใจสถาบันสุขภาพเด็กฯ ถือเป็นสถาบันแรกๆ ของโลกที่ริเริ่มการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ Pulmonary ชนิดขยายตัวได้เองผ่านทางสายสวน (self-expandable percutaneous pulmonary valve) ทดแทนการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงและผลแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยวิธีเดิม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ Pulmonary ทางสายสวน ในปี 2556 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดซ้ำไปแล้ว 24 ราย และจากการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องกว่า 6 ปี หลังจากเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยทั้งหมดจะกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว สร้างประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการอำนวยการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เปิดเผยว่า ความพิการแต่กำเนิด หรือความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth Defects) ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก เพราะการที่มีผู้ป่วยเด็กในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งยังก่อให้เกิดภาระในด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศชาติ


  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดใหม่ที่จำเป็นต้องกลับมารับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง ทำให้ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ได้ทัน อีกทั้งลิ้นหัวใจพัลโมนารีเทียมแต่ละชิ้นจะมีราคาค่อนข้างแพง ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจึงมักขาดโอกาสในการรักษาด้วยวิธีนี้  ทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างรอคอยจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี จึงร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดเปลี่ยนทางสายสวน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดขึ้น

  ด้าน ผศ.พิเศษ นายแพทย์ วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันฯ มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการปีละ 400,000 ราย โดยเป็นผู้ป่วยเด็กที่รับส่งต่อจากทั่วประเทศ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะอยู่ในระดับยากจนและปานกลาง โครงการ Heart Heroes จะเป็นอีกหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมระดมทุนฯ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศไทยทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเด็กไทยให้ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป  ขณะเดียวกัน ผศ.นพ.วรการ พรหมพันธุ์  กุมารแพทย์โรคหัวใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจพิการในเด็ก ได้ดูแลและรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้กับเด็กไทยถึงปีละ 1,300 – 1,400 คน จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆในห้องหัวใจ มีความซับซ้อนของโรคทำให้ไม่สามารถทำการผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้ในครั้งเดียว ซึ่งกว่า 20% ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดซ้ำ และในแต่ละครั้งที่ผ่าตัดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจ และระบบอื่นๆของร่างกายเด็กมากขึ้นตามไปด้วย

  ทั้งนี้โครงการ “Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง” จัดขึ้นเพิ่อระดมทุนบริจาค สนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจซ้ำ  ได้รับโอกาสการรักษา และสามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป


  สำหรับช่องทางการบริจาค สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์  สาขาสถาบันสุขภาพเด็กฯ 981-9-94554-2 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088 874 4671 หรือ www.givetochild.com