Thursday, May 30, 2024
More

  การบินไทยเปิดตัวเครื่องบินนามพระราชทาน “ละหานทราย” ประดับภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  การบินไทย เชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ประดับบนเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจะให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โซล/ ไทเป /ปักกิ่ง/ สิงคโปร์/ กัวลาลัมเปอร์ และซัปโปโร

  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว  ซึ่งภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาประดับบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” ของบริษัท การบินไทยฯ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงไปแล้วในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวง

  สำหรับ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เดิมมีชื่อว่า “เรือศรีสุพรรณหงส์” หรือ “เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์” เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ขึ้นแทนลำเก่าซึ่งผุพังไปตามกาลเวลา แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 และพระราชทานนามว่า “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ซึ่งใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน


  หัวเรือพระที่นั่งมีโขนเรือรูปหัวหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทอง ประดับกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่มีแก้วสลัก ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือทาสีแดง ตอนกลางลำเรือมีที่ประทับเรียกว่า ราชบัลลังก์กัญญาสำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง มีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร น้ำหนัก 15 ตัน ซึ่งจะถูกเชิญมาใช้อีกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562

  พร้อมระบุว่า นับเป็นความสิริมงคลที่บริษัท การบินไทยฯ ได้มีโอกาสเชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งประดับบนเครื่องบินอีกครั้ง หลังจากปี พ.ศ. 2542 ที่บริษัทฯ ได้ประดับภาพวาดลายดังกล่าวบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 นามพระราชทาน “หริภุญชัย” เพื่อร่วมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงการเชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” โดยภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งดังกล่าว จะปรากฏบนเครื่องบิน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งฯ ครั้งนี้ มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยดำเนินการมา โดยภาพฝีพายของเรือเป็นลักษณะท่ายกฝีพายคล้ายรูปนกบิน และใช้การติด Sticker (Decal) แทนการพ่นสีบนลำตัวอากาศยาน ซึ่งให้รายละเอียดเสมือนจริงมากกว่าการพ่นสี

  อย่างไรก็ตาม เครื่องบินโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” มีจำนวนที่นั่ง 364 ที่นั่ง เป็นชั้นธุรกิจ 34 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 330 ที่นั่ง โดยจะนำมาให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โซล/ ไทเป /ปักกิ่ง/ สิงคโปร์/ กัวลาลัมเปอร์ และซัปโปโร เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านภาพวาดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติไปสู่สายตาประชาชนทั่วโลก