Thursday, June 23, 2022
More

  กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะแล้ว 2,410 คัน พบไม่ผ่านเกณฑ์ 278 คัน

  กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ยกระดับความปลอดภัย เผย 4 วัน ตั้งแต่ 2- 5 กันยายน 2562 ตรวจรถแล้ว 2,410 คัน ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 2,132 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 278 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 3,157 คน พบไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน พร้อมดำเนินการตรวจทุกวันจันทร์-อาทติย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ


  โดยเปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ครบถ้วนทุกคันทุกคน ภายใน 3 เดือน สำหรับผลการตรวจพนักงานขับรถ และคนขับรถ ระหว่างวันที่ 2 -5 กันยายน 2562 ดำเนินการทั่วประเทศ มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 2,410 คัน ในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2,132 คัน ส่วนอีก 278 คัน พบไม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย
  – รถตู้โดยสารประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 76 คัน
  – รถตู้โดยสารไม่ประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 95 คัน
  – รถโดยสารประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 67 คัน
  – รถโดยสารไม่ประจำทางไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 28 คัน
  – รถสองแถวไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 คัน


  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบเบรก ระบบไฟ ค่าควันดำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถให้นำรถกลับไปแก้ไข และนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน ส่วนพนักงานขับรถ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 3,157 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 1 คน โดยให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่อีกครั้ง

  ขณะเดียวกัน นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประเภทการขนส่งประจำทาง และไม่ประจำทาง เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ – อาทิตย์) เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่รองรับ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


  โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว ส่วนรถคันใดที่ได้มีการตรวจสภาพ และเสียภาษีในงวดที่ 3/2562 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) หรือได้รับการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ให้ถือว่าได้รับการตรวจสภาพตามนโยบายดังกล่าวแล้วไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเพิ่มเติมอีก

  ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการนำรถสามารถเข้ารับการบริการตรวจสภาพในวันเสาร์ และอาทิตย์ได้เช่นกัน