Thursday, June 23, 2022
More

  ไทยรั้งอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก จาก 89 ประเทศ

  ผลการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2019 จาก CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก จาก 89 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 คะแนน

  โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่-ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน


  สำหรับ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ได้แก่
  อันดับ 1 ไต้หวัน 78.72 คะแนน
  อันดับ 2 เกาหลีใต้ 77.7 คะแนน
  อันดับ 3 ญี่ปุ่น 74.11 คะแนน
  อันดับ 4 ออสเตรีย 71.32 คะแนน
  อันดับ 5 เดนมาร์ก 70.73 คะแนน
  อันดับ 6 ไทย 67.99 คะแนน
  อันดับ 7 สเปน 65.38 คะแนน
  อันดับ 8 ฝรั่งเศส 64.66 คะแนน
  อันดับ 9 เบลเยียม 64.63 คะแนน
  อันดับ 10 ออสเตรเลีย 61.73 คะแนน

  โดยไทยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 คะแนน แบ่งออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

  ที่น่าสนใจคือ ในการจัดอันดับของ CEOWORLD พบว่า ประเทศไทย มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่เหนือสิงคโปร์ ซึ่งตามมาในอันดับที่ 24 ได้คะแนนที่ 48.54 คะแนน และมาเลเซีย อันดับ 34 ได้ 45.1 คะแนน ส่วนอินโดนีเซีย อยู่ที่อันดับ 52 และ เวียดนาม อยู่อันดับที่ 66

  ที่มา https://ceoworld.biz/2019/08/05/revealed-countries-with-the-best-health-care-systems-2019/