Thursday, April 25, 2024
More

  ARL ออกมาตรการคัดกรองรถใช้บริการที่จอดรถใต้อาคาร สถานีมักกะสัน เพิ่มความปลอดภัย

  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสารด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถ โดยเฉพาะพื้นที่ใต้อาคารสถานีมักกะสัน โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถใต้อาคารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่รถยนต์ และทรัพย์สินของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น ด้วยการทำความสะอาด และทาสีที่จอดรถใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

  ล่าสุดบริษัทได้ออกมาตรการคัดกรองรถที่จะเข้าจอดบริเวณที่จอดรถใต้อาคารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน เพิ่มเติม โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีมาตรการดังนี้
  – ผู้มาจอดรถรับบัตรเข้า-ออก ที่ทางเข้า โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการจดทะเบียนรถที่ต้นขั้วบัตร และตอกบัตรพร้อมวันที่เวลาเข้า ในกรณีจอดเกิน 1 ชั่วโมง ต้องมีตราประทับที่สถานีปลายทางเท่านั้น บัตรนี้ให้ยานพาหนะผ่านเข้า – ออกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันเท่านั้น
  – ผู้มาจอดรถไม่ต้องประทับตรา หากจอดรถไม่เกินเวลา 1 ชั่วโมง
  – ผู้มาจอดรถนำบัตรเข้า-ออก ไปทำการประทับตราที่ในบริเวณ PAID AREA บริเวณติดกับห้องจำหน่ายตั๋วของทุกสถานีโดยจะมีป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดบอกจุดประทับอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มาใช้บริการจริง ในกรณีจอดเกิน 1 ชั่วโมง ต้องมีตราประทับที่สถานีปลายทางเท่านั้น บัตรนี้ให้ยานพาหนะผ่านเข้า – ออกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันเท่านั้น
  – ผู้มาจอดรถคืนบัตรเข้า-ออกที่ทางออก โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการตอกวันที่ และเวลาออก หากเกินเวลาให้บริการ ( 05.30 น.– 24.00 น. ของวันเดียวกัน ) ผู้มาจอดรถต้องไปชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจรถไฟมักกะสัน และนำหลักฐานมาแสดงจึงสามารถนำรถออกได้


  ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้รถยนต์ และทรัพย์สินของผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th, www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link