Thursday, April 25, 2024
More

  ยลความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธี ผ่านนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  ก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้ 
  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ทุกคนได้สัมผัสความตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิด กองทัพเรือ และ ไอคอนสยาม จึงได้จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะบนผืนน้ำ” โดยเนรมิตพื้นที่ภายในไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์ จัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ทั้ง 52 ลำ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือย่างละเอียดครบถ้วน 
  ขณะที่บริเวณชั้น 1 ไอคอนสยาม แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” เล่าถึงความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2502 และการเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ 10 ผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่ากว่า 30 ภาพ ทั้งในอดีตและระหว่างเตรียมพระราชพิธีครั้งนี้ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อชมภาพได้ทางสมาร์ทโฟนผ่านแอปฯ Royal Barge (โหลดได้ทั้ง IOS และ Android) ส่วนที่ 2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามเรือพระที่นั่งจากศิลปะชั้นสูง การจัดริ้วกระบวน รวมถึงจัดแสดงพายเงิน พายทอง และแพนหางนกยูง ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้ และส่วนที่ 3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” แสดงวีดีทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ผู้เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน และสามารถใช้ AR เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธี และวัันพระราชพิธี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม


  นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย – ผู้แต่งกาพย์เห่เรือ
  “ในพระราชพิธีครั้งนี้ มีการปรับปรุงกาพย์เห่เรือใหม่ ในบทที่สำคัญมากที่สุดคือ บทสรรเสริญพระบารมี เนื่องจากว่าเป็นรัชกาลใหม่ ซึ่งผมมีความรู้สึกถึงความรุ่งอรุณ ตะวันเริ่มส่องแสงสู่วันใหม่ จึงบรรยายได้ออกมา พร้อมกับประสานงานกับพนักงานเห่เรือ ท่านก็จะถามอยู่ตลอดเวลาว่า คำนี้ร้องอย่างไร ความหมายอย่างไร บางทีก็บอกว่าเอิื้อนยาก เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหม เราก็จะปรึกษากันตลอด”


  นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ – พนักงานเห่เรือ
  “ในเรื่องของบทเห่ ผมก็พยายามจะศึกษาความหมายในแต่ละบท แต่ละคำ เพื่อที่จะได้สื่อสารอารมณ์ในการถ่ายทอดออกมาให้สมบูรณ์ โดยกาพย์เห่เรือจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ อย่างเช่นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะเกี่ยวกับเรื่องพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ราชการที่ 10 โดยในครั้งนี้มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ 3 บท ได้แก่ บทสรรเสริญพระบารมี บทชมเรือ พูดถึงความงดงามของเรือ และบทชมเมือ ในเรื่องของความเป็นอยู่คนไทย บทละ 20-24 นาที ซึ่งผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในขบวน และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทย”