Saturday, May 25, 2024
More

    ร่วมพิธีเปิด “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน” ครั้งที่ 2 สานต่อแนวคิดพุทธพลิกโลก

    15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.09 น. ที่วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนของ    พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่พลับพลาพิธีในวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวรายงาน และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมให้การต้อนรับ พระมหาบุนมา สิมมาพรหม รองประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว ท่าน     ภัททันตะ จันทิมาวิวังสะ กรรมการเถรสมาคมและเลขาธิการมหาเถรสมาคมแห่งสหภาพเมียนมา สมเด็จพระอุดมวงศา มงรา เลขาธิการเถรสมาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, พระคุณเจ้า ติช เทียน ตั้ม รองประธานสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม ท่านเขียว กันนะฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมา ท่านจันทรวงศ์ แสง อมาตย์มนตรี รองประธานมูลนิธิแนวลาวสร้างชาติแห่ง สปป.ลาว นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ และนายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา ที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


    โดยในพิธีมีการจัดบวงสรวง ณ พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ การจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่ตามแบบล้านนา แห่พระพทุธรูป และตราสัญลักษณ์โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน โดยคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆ ดังกล่าวจำนวน 150 รูป เริ่มตั้งแต่วัดพระธาตุผาเงาไปตามถนนสายเชียงแสน-แม่สาย เพื่อข้ามด่านลำน้ำสายพรมแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย ไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา จากนั้นขึ้นสู่ทิศเหนือมุ่งหน้ายังเมืองเชียงตุงซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงแห่งหนึ่งของโลก แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองเดียนเบียนฟู จ.เดียนเบียน ประเทศเวียดนาม ก่อนกลับเข้าสู่ สปป.ลาว เพื่อทำพิธีทอดผ้าป่าและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง และวัดพระธาตุหลวง แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย รวมระยะทางกว่า2,000 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562    โดยคณะพระสงฆ์ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง จะร่วมกันพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ คำชะโนด จ.อุดรธานี จากนั้นเดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ก่อนจะร่วมกับคณะสงฆ์จาก 8 วัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุ พนม จ.นคร-พนม และสิ้นสุดเส้นทาง ณ ปราสาทนครธม จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการจัดพิธีปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเทศหลายพันคน


    งานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เกิดขึ้นด้วยพลังแห่งกุศลศรัทธาสู่การสืบสานแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่ ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้นำไปสู่การสร้างความผูกพันกระชับมิตร ผ่านการธรรมยาตราไปยังดินแดนแห่งพุทธศาสนาใน 5 ประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พุทธวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างชาวพุทธในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับชาวพุทธทั้งไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง อันนำไปสู่การช่วยเหลือกันฉันท์มิตรในหลายด้าน อาทิ สัมพันธไมตรีและความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี และด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วย