Sunday, May 26, 2024
More

  ผลสำรวจเผย ประชากรโลก 87% มีความเครียดจากที่ทำงาน

  บมจ. ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยผลการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ในปี 2019 พบว่า 84% ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาความเครียด โดยเฉพาะปัญหาความเครียดจากที่ทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลรุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากผู้คน 87% ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

  นอกจากนี้ ภาพรวมของแบบสำรวจยังพบว่า คนไทยมีอัตราการได้รับผลกระทบจากความเครียดสูงกว่าประชากรในประเทศอื่นๆ และปัญหาความเครียดนั้นก็มีอัตราการเพิ่มพูนขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทำงาน และจากการศึกษาพบว่าปัญหาความเครียดสะสมเรื้อรังนี้เป็นสาเหตุหลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งคนไทยที่มีความเครียดสะสมก่อให้เกิดผลกระทบของความเครียดที่ส่งต่อร่างกาย เช่น การทำให้เกิดโรคนอนไม่หลับ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น


  ซึ่งจากการสำรวจข้างต้น ส่งผลให้ ซิกน่า เชิญชวนคนไทยมาค้นพบ และเปิดเผยความเครียดที่มีตัวตน กับแคมเปญ “เผยความเครียดที่มีตัวตน (SEE STRESS DIFFERENTLY)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตัวตนของความเครียดผ่านเครื่องวัดระดับความเครียดเครื่องแรกของโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาให้เรามองเห็นหน้าตาของความเครียดที่หลบซ่อนอยู่ภายใน  

  เพื่อให้การมองเห็นลักษณะของความเครียดในแต่ละบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่มาจากความเครียดสะสมเรื้อรัง พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการจัดการความเครียดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ซิกน่า ประเทศไทย ได้มีการจัดทำแบบทดสอบทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถวัดระดับความเครียดของแต่ละบุคคลได้ด้วยตัวเอง

  ซึ่งการประมวลผลความเครียดนี้ ออกแบบโดย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีของซิกน่า และ ‘ฌอน ซุลลิวาน’ ศิลปินนักออกแบบศิลปะเชิงดิจิทัลชื่อดัง โดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบสวมศีรษะซึ่งเป็นการประมวลผลข้อมูลจากการตรวจวัดคลื่นสมอง ข้อมูลจากการตรวจวัดคลื่นหัวใจ และปฏิกิริยาการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าทางผิวหนัง มาประมวลผลและนำไปสู่ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลผ่านผลงานศิลปะภาพบุคคลที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปของรูปทรง และสีสันที่ขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดของแต่ละบุคคลในช่วงเวลานั้นๆ

  คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประเทศไทย กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นกับการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนในครั้งนี้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้คนไทยสามารถวัดระดับความเครียด และพัฒนาวิธีการจัดการความเครียดเหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ซิกน่า เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพของคนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพ และคุณภาพการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการสาเหตุหลักที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพของคนไทย นั่นก็คือ ความเครียด