Thursday, April 25, 2024
More

  หนึ่งสัปดาห์ของขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

  15 ตุลาคม 2562
  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เริ่มออกเดินทางจากศาสนพิธีที่วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยพระอาจารย์ใหญ่มหาบุนมา รองประธานสงฆ์ สปป.ลาว เลขาธิการคณะกรรมการสงฆ์มหานิกายแห่งเมียนมา สมเด็จอุดมวงศา มงรา เลขาธิการสภาสงฆ์ราชอาณาจักรกัมพูชา และพระผู้ใหญ่ของเวียดนาม หลังจากขบวนพระสงฆ์จาก 5 แผ่นดินเคลื่อนขบวนออกจากพระธาตุดอยเวา มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จาก 5 แผ่นดิน พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา ต่างก็เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ดอกไม้ธูปเทียน พร้อมปัจจัย ถวายแด่พระสงฆ์จาก 5 แผ่นดิน

  การจัดขบวนเริ่มด้วย “ธงธรรมยาตรา” “ธงฉัพพรรณรังสี” “เสาธรรมจักร” เป็นขบวนแรก ตามด้วย “ขบวนพระพุทธรูป” เป็นขบวนที่สอง ขบวนพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน นำโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และผู้แทนพระสงฆ์จาก 5 แผ่นดินเป็นขบวนที่ 3 ส่วนขบวนที่ 4 เป็น พระสงฆ์ธรรมยาตรา 55 รูป ตามด้วยขบวนพระเมียนมา 60 รูป และขบวนพระไทย 60 รูป สลับกันไป รวมกันแล้วทั้งหมด 421 รูป


  อีกจุดที่เป็นไฮไลท์ประจำวันนี้ คือจุดที่พระผู้ใหญ่จาก 5 แผ่นดินพร้อมขบวนธงธรรมยาตรา ธงฉัพพรรณรังสี และเสาธรรมจักร เดินข้ามชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ได้ทำการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจดีย์ชเวดากองจำลอง ที่รัฐฉาน เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกในรัฐฉาน ที่นำ “หน่อ” มาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบเสมือนสืบต่อลมหายใจของพระพุทธองค์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป


  16 ตุลาคม 2562
  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนจาก “ท่าขี้เหล็ก” รัฐฉาน เมียนมา โดยเดินทางโดยรถบัส 4 คัน มีจุดหมายปลายทางที่ “เชียงตุง” การเดินทางโดยทางถนนใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางราว 150 กิโลเมตร เส้นทางจากท่าขี้เหล็กมายังเชียงตุงตัดผ่านภูเขา เส้นทางคดเคี้ยว สองข้างทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจี โดยมีแม่น้ำหลวงไหลผ่าน

  กิจกรรมสำคัญวันนี้ คือการตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน ที่วัดพระธาตุมัยมุนี โดยมีพระครูบาสาม เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงนำขบวนพระสงฆ์ร่วมบิณฑบาต ที่วัดพระธาตุมหามัยมุนี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเมียนมาที่นำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์จาก 5 แผ่นดิน

  นายออง ตาน หม่อง รัฐมนตรีกลุ่มชาติพันธุ์รัฐฉาน กำกับดูแลพุทธศาสนา ชี้แจงว่า ให้อิสระในการนับถือศาสนากับชาวเมียนมา โดยส่วนใหญ่ 90% นับถือ “พุทธศาสนา” นอกจากนั้นนับถือ ฮินดู อิสลาม คริสต์ แต่ไม่มีความขัดแย้งในการนับถือศาสนา

  รัฐมนตรีกลุ่มชาติพันธุ์รัฐฉาน ระบุว่าที่รัฐฉานมี 33 ชนเผ่า ส่วนเชียงตุงมี 14 ชนเผ่า ในฐานะที่กำกับดูแลกรมศาสนา รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ “ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง” และเป็นเกียรติที่มาเยือน “เมียนมา”  เป็นประเทศแรก เพราะโครงการนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม


  18 ตุลาคม 2562
  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เดินทางออกจากที่พักในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมา มุ่งหน้าสู่ชายแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย เพื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

  เมื่อถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขบวนธรรมยาตราได้แวะพักที่ “สามเหลี่ยมทองคำ” ซึ่งเป็นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ไทย (อ.เชียงแสน เชียงราย) สปป.ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และเมียนมา ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน) จากนั้นเดินทางไปที่ “วัดพระแก้ว” อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงรายให้การต้อนรับพร้อมคณะฆราวาสผู้ดูแลพื้นที่

  เจ้าอธิการสุทธิมนต์ สุทันโต เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว นำคณะธรรมยาตราไปยังปรัมพิธี หน้าพระวิหารริมโขง เพื่อประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย


  20 ตุลาคม 2562
  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เดินทางออกจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่เส้นทางจากด่านสากล สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 4 ห้วยทราย-เชียงของ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ไปยังเมืองไซ แขวงอุดมไซ ระยะทาง 310 กิโลเมตร

  ทันทีที่ขบวนธรรมยาตราเดินทางถึง สปป.ลาวตั้งแต่แขวงบ่อแก้ว มาจนถึงแขวงหลวงน้ำทา ได้รับการต้อน-รับอย่างอบอุ่นฉันมิตร นางรัศมี มิ่งบุปผา ประธานแนวลาวสร้างชาติแขวงหลวงน้ำทา แสดงความยินดีที่ขบวนธรรมยาตราเดินทางมาเยือน เพราะไม่เคยมีกิจกรรมเช่นนี้มาก่อน ที่แขวงหลวงน้ำทามี 17 ชนเผ่า วันนี้พร้อมใจกันออกมาต้อนรับขบวนธรรมยาตรา

  หลังขบวนธรรมยาตราถึงแขวงอุดมไซ ได้มีชาวบ้านออกมายืนโบกธงต้อนรับด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ตลอดเส้นทาง จากนั้นคณะธรรมยาตราได้ประกอบพิธีสำคัญที่วัดพระธาตุชัยมงคลรัตนมิ่งเมือง 


  21 ตุลาคม 2562
  ครบ 1 สัปดาห์ของ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง” ขบวนธรรมยาตรา เดินทางมาที่วัดหลิ่นกวาง จังหวัดเดียนเบียน เวียดนาม มีการตั้งขบวนธรรมยาตรา เสาธรรมจักรธงฉัพพรรณรังสี ธงธรรมยาตรา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง โดยมี “หลวงพ่อติช เถี่ยน ตัม” รองประธานสภาบริหารสงฆ์เวียดนามให้การต้อนรับ

  ในระหว่างการประกอบศาสนพิธี ตัวแทนคณะสงฆ์เวียดนาม ประจำจังหวัดเดียนเบียน กล่าวรายงานว่า ที่ “เวียดนาม” มี 63 จังหวัด. มีสมาคมพุทธศาสนา 63 แห่ง สำหรับสมาคมพุทธศาสนาจังหวัดเดียนเบียนจัดตั้งได้ 5 ปี มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือคนจน มีการสร้างวัด 2 แห่ง ที่จังหวัดเดียนเบียนมี 18 ชนเผ่า มีฆราวาสมาสักการะที่วัดมากขึ้นเรื่อยๆ

  นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย กล่าวตอบว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธ 5 แผ่นดิน นำคณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเดินทางมาที่จังหวัดเดียนเบียน เวียดนาม เป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวพุทธลุ่มน้ำโขง

  เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย กล่าวว่าได้กราบขอพร “ประธานโฮจิมินห์” วีรบุรุษของชาวเวียดนามให้เมตตาสนับสนุนการ “รวมแผ่นดินพุทธ” เป็นหนึ่งเดียว เพราะ “พุทธศาสนา” ที่เจริญรุ่งเรืองกว่า 2,000 ปี สร้างความสามัคคี ด้วยวิถีธรรมะ

  ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน จะเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้