Thursday, June 23, 2022
More

  ไปรษณีย์ไทย ปูพรม เครื่องคัดแยกพัสดุ ตั้งเป้ารองรับได้ 6.5 ล้านชิ้นต่อเดือน

  ไปรษณีย์ไทย ติดตั้ง “เครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง (Cross Belt Sorter)” ระบุเป็นเครื่องคัดแยกสิ่งของที่ทันสมัยที่สุดในโลก สามารถคัดแยกได้กว่า 6,500,000 ชิ้นต่อเดือน หลังมียอดพัสดุฝากส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ทะลุ 3,000 ล้านชิ้นในปี 2562 พร้อมติดตั้งเพิ่มอีก 7 เครื่อง ที่ 7 ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วไทยในปีหน้า

  ไปรษณีย์ไทยยกระดับการคัดแยกพัสดุ นำเครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง (Cross Belt Sorter) ติดตั้งเพิ่ม ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ที่สามารถคัดแยกสิ่งของได้กว่า 6,500,000 ชิ้นต่อเดือน นับเป็นเครื่องที่ 2 ต่อจากศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา พร้อมในปี พ.ศ. 2563 ตั้งเป้าติดตั้งอีก 6 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและรับมือปริมาณสิ่งของที่เพิ่มมากขึ้น และจะทำการติดตั้งเครื่องคัดแยกให้ครบทุกศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในปี 2566


  นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ยอดสิ่งของฝากส่งผ่านไปรษณีย์ไทยในปี 2562 ทะลุ 3,000 ล้านชิ้นแล้ว นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง หรือ Cross Belt Sorter ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสิ่งของได้กว่า 6,500,000 ชิ้นต่อเดือน ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เพื่อรองรับปริมาณงานทั่วประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2563

  โดยการติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง (Cross Belt Sorter) ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ นับเป็นเครื่องที่ 2 ต่อจากศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสิ่งของได้กว่า 6,500,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งเมื่อรวมศักยภาพของทั้งสองเครื่องแล้ว จะรองรับปริมาณงานได้มากถึง 13,000,000 ชิ้นต่อเดือน และปีหน้าจะติดตั้งเครื่องดังกล่าว ณ ศูนย์ไปรษณีย์อีก 7 แห่ง รวมเป็น 9 เครื่อง ซึ่งเมื่อใช้งานอย่างเต็มระบบจะสามารถรองรับปริมาณงานได้ 60,000,000 ชิ้นต่อเดือน

  ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีแผนในการติดตั้งเครื่องคัดแยกตามศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยในปี 2563 ที่จะติดตั้งเครื่อง Cross Belt Sorter เพิ่มตามศูนย์ไปรษณีย์อีก 7 แห่ง ณ ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก และศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เพิ่มอีก 1 เครื่อง ทั้งยังมีแผนที่จะติดตั้งอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ ให้ครบ 18 เครื่อง ภายในปี 2566 ที่จะรองรับปริมาณงานกว่า 120 ล้านชิ้นต่อเดือน

  สำหรับรูปแบบการทำงานของ Cross Belt Sorter นับว่าเป็นเครื่องคัดแยกสิ่งของที่ทันสมัยที่สุดในโลก เนื่องจากใช้การคัดแยกแบบสายพาน ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และคุณภาพในกระบวนการคัดแยก โดยใช้ระบบสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านรหัสไปรษณีย์แบบ OBR (Optical Barcode Recognition) ที่สามารถอ่านรหัสไปรษณีย์ 5 มิติ และการอ่านรหัสไปรษณีย์บนจ่าหน้า รวมทั้งการลำเลียงโดยสายพานอัตโนมัติเพื่อลงสู่ช่องคัดแยกปลายทางก่อนบรรจุลงในอุปกรณ์สำหรับส่งต่อไปยังที่ทำการปลายทางในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

  ซึ่งการนำเครื่อง Cross Belt Sorter มาใช้ในช่วงนี้เพื่อรับมือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตจากปีที่แล้ว 10% สอดรับการสำรวจของ ETDA ที่ระบุว่ามูลค่าตลาดธุรกิจ e-Commerce ปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี และคาดว่าจากนี้จนถึงปี 2565 e-Commerce ไทยจะเติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 22% งานขนส่งโลจิสติกส์จึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการค้าขายออนไลน์ ซึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณสิ่งของที่เข้าสู่ระบบจะเพิ่มสูงขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงเริ่มการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และพัฒนาระบบการคัดแยกส่งต่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

  ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ของไปรษณีย์ไทย ทั้งเรื่องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ EMS “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” การขยายเวลาให้ บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน แคมเปญ “EMS ท้าส่ง” และล่าสุดได้นำเครื่อง Cross Belt Sorter มาใช้งานที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้โครงข่ายของไปรษณีย์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการรองรับการเติบโตของ e-commerce และตอกย้ำความพร้อมการเป็นการเป็นฟันเฟืองหลักด้านโลจิสติกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจ e-Commerce ของไทย