Saturday, February 24, 2024
More

  ปีใหม่ 2563 คึกคัก คาดคนไทยเที่ยวในประเทศกว่า 3.16 ล้านครั้ง-คน เงินหมุนเวียน 1.18 หมื่นล้านบาท

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) เผยรายงานคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยระบุว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางภายในประเทศมากกว่า 3.16 ล้านครั้ง-คน และมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 11,800 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 76%


  ทั้งยังระบุว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับคาดการณ์การเดินทางในช่วงปีใหม่ของกระทรวงคมนาคม

  โดยมีปัจจัยสนับสนุนเนื่องจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน ส่งผลให้เทศกาลปีใหม่ปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน อีกทั้งยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา ผนวกกับยังอยู่ในช่วงมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” จากภาครัฐ และจากแคมเปญ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย และ “วันธรรมดาราคา Shock โลก” ที่ ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบของหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามยอดดอยต่างๆ ทั้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น และชมทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก

  รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี การประดับไฟตามสถานที่ต่างๆ และงานเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ จึงคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเฉลิมฉลองปีใหม่กันภายในภูมิภาคเป็นหลัก

  เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่จะหันมาเดินทางระยะใกล้มากขึ้น เพื่อหลีกหนีความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว การจราจรติดขัด และอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่เดินทางระยะไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังคงเป็นกลุ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงก็ยังคงนิยมเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเช่นเคย

  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และระยอง

  ขณะเดียวกันเริ่มมีการกระจายการเดินทางเข้าสู่เมืองรองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว อาทิ เลย เชียงราย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ที่คนไทยนิยมเดินทางไปไหว้พระขอพร และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงขึ้นปีใหม่ อาทิ นครศรีธรรมราช

  นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยระบุว่า การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่นับวันจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว โดยเดือนธันวาคมนับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คนไทยมักนิยมเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายช่วง ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดปลายปีช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งสถานการณ์ของเงินบาทที่ยังอยู่ในภาวะแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอื้อให้กลุ่มคนไทยที่มีกำลังซื้อสูงตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่มักเลือกเดินทางก่อนวันหยุด 2 – 3 วัน

  ทั้งนี้จากข้อมูลการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนไทย ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2561 พบว่าในช่วงสิ้นปีคนไทยเดินทางออกนอกประเทศประมาณวันละ 40,000 – 60,000 คนต่อวัน รองจากช่วงสงกรานต์เล็กน้อย และส่วนใหญ่มักเลือกเดินทางก่อนวันหยุด 3 วัน โดยในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 มีคนไทยเดินทางออกนอกประเทศรวมประมาณ 3.02 แสนคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

  อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ระบุว่าจากการวิเคราะห์การพูดคุยในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเดินทางในช่วงปีใหม่ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาว มีหิมะ และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย