Thursday, July 25, 2024
More

  อ่านเทรนด์การซื้อบ้านยุคนิวนอร์มัล พบคนไทยทุก Gen มองฟังก์ชันพื้นที่ส่วนตัวเป็นหลัก

  ปฎิเสธไม่ได้ว่า การมีบ้านของตัวเอง คือหนึ่งในสเต็ปสำคัญของชีวิตที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ-ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เลือกสร้างบ้านหลังใหม่ตามแบบฉบับตัวเอง

  BLT จึงชวนอ่านข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอายุ เกี่ยวกับการมองหาที่อยู่อาศัยให้ตัวเอง หรือครอบครัวจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาฯ ของดีดีพร็อพเพอร์ตี้


  ความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มคนรุ่นใหม่

  สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี ต้องการซื้อบ้าน

  – ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว ร้อยละ 62
  – ความต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง ร้อยละ 37
  – ความต้องการพื้นที่เพิ่มสำหรับลูก-พ่อแม่ ร้อยละ 29

  ความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มวัยทำงาน

  สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี ต้องการซื้อบ้าน

  – เน้นเรื่องพื้นที่ส่วนตัว ร้อยละ 56
  – ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน เพื่อรองรับการขยายครอบครัว ร้อยละ 34
  – เพื่อความสะดวกที่มากขึ้น เช่น อยู่ใกล้ที่ทำงาน-โรงเรียน ร้อยละ 28

  ความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มช่วงอายุ 40-49 ปี

  สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มช่วงอายุ 40-49 ปี ต้องการซื้อบ้าน

  – เน้นที่การเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว ร้อยละ 40
  – เพิ่มพื้นที่ให้ลูกและพ่อแม่ ร้อยละ 30
  – การซื้อเพื่อลงทุน ร้อยละ 24

  ความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มวัยใกล้เกษียณ

  สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี ต้องการซื้อบ้าน

  – ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว ร้อยละ 34
  – ความรู้สึกอยากย้ายไปทำเลใหม่ ร้อยละ 27
  – ความต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับคนในครอบครัว ร้อยละ 26

  ความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มวัยเกษียณ

  สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องการซื้อบ้าน

  – ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว ร้อยละ 44
  – ความรู้สึกอยากย้ายไปทำเลใหม่ ร้อยละ 28
  – ความต้องการซื้อเพื่อลงทุน ร้อยละ 20

  แนวทางน่าพิจารณาในการตัดสินใจซื้อบ้านใหม่

  แม้คนทุกกลุ่มวัยจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน แต่การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการมีบ้านของทุกคน เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย และมีความหมายกับทุกคนในครอบครัว

  โดยแนวทางสำคัญหลัก ๆ ที่ทางดีดีพร็อพเพอร์ตี้ แนะนำเป็นแนวทางในการพิจารณาความต้องการ ก่อนวางแผนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของอสังหาฯ ในอนาคต ได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

  – ตั้งเป้าหมายในการเลือกที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน
  – วางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ
  – ประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงาน
  – ต้องรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวในอนาคต

  อย่างไรก็ตาม บ้านที่ดีไม่ได้สำคัญที่ขนาด แต่ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้อาศัยได้มากที่สุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของคนที่ต้องมองหาบ้านใหม่ และมุมมองของผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เช่า เกี่ยวกับการเริ่มต้นหาบ้านในแบบเราได้ที่ http://www.ddproperty.com