Sunday, March 3, 2024
More

  สงกรานต์พาเพลิน กำหนดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า

  สัมผัสประสบการณ์ในช่วงพีคสุดของซัมเมอร์นั่งรถไฟท่องเที่ยว เปิดให้จองล่วงหน้าแล้ว!

   


  เปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าแล้วสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 การรถไฟฯ จะเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 90 วันก่อนเดินทาง สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (รถชุด 115 คัน) จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้นานขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ผ่านช่องทางระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนขบวนรถอื่นๆ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   

  สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

  – เที่ยวไป :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่

  – เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

   

  สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

  – เที่ยวไป  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี

  – เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

  – เที่ยวไป  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย

  – เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

   

  สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

  – เที่ยวไป  :   ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีชุมทางหาดใหญ่

  – เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 สถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

   

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม :  FB ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย