Monday, July 15, 2024
More

  ขั้นตอนแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ นายจ้างทุกคนทำได้ไม่ยาก

  ถือเป็นเรื่องปกติของการทำงานเมื่อถึงกำหนดที่เหมาะสมก็อาจมีหลายคนตัดสินใจลาออกจากงาน หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเองแม้มาทำงานในเมืองไทยก็ย่อมได้รับสิทธิ์ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับนายจ้างนอกจากมีการแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าวเมื่อครั้งที่พวกเขาเข้ามาเป็นพนักงานแล้ว พอแรงงานลาออกก็ต้องแจ้งออกด้วยเช่นกัน ซึ่งยุคนี้ความสะดวกมาก ๆ คือ สามารถแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ได้แล้ว ทำยังไงบ้างมาหาข้อมูลกันเลยดีกว่า

  รูปแบบการลาออกของแรงงานต่างด้าว


  ก่อนจะไปพูดถึงขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว ออนไลน์ ต้องทำความเข้าใจสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวกันก่นอ โดยการลาออกของแรงงานที่ทำงานตามสัญญา MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. ออกงานโดยไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้าง

  เกิดจากนายจ้างไม่ได้มีความผิดใด ๆ เกี่ยวกับการออกจากงานของแรงงานต่างด้าว เช่น การทำผิดกฎระเบียบร้ายแรงของบริษัท แรงงานลาออกด้วยตนเองจากเหตุผลต่าง ๆ ทำผิดกฎหมายในเมืองไทย ทำงานเสียหายแต่ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียดายดังกล่าวได้ เป็นต้น

  1. ออกงานโดยมีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้าง

  อีกกรณีสำหรับแรงงานต่างด้าวในการลาออกจากงานเดิมแต่ยังมีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้างได้เนื่องจากสาเหตุของการออกมีดังนี้

  • นายจ้างแจ้งการเลิกจ้าง หรือเสียชีวิต
  • นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่จ่ายเงินตามสัญญาที่ระบุ หรือไม่ทำตามข้อตกลงอื่นใดที่เขียนเอาไว้ในสัญญา
  • นายจ้างทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจ หรือทารุณกรรมกับตัวลูกจ้าง
  • นายจ้างล้มละลาย ไม่สามารถดูแลกิจการต่อได้ หรือลดกำลังการผลิตบางส่วนลง
  • สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตั้งแต่การบาดเจ็บไปจนถึงการเสียชีวิตของแรงงาน

  ขั้นตอนการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์

  มาถึงสิ่งที่นายจ้างทุกคนควรรู้เอาไว้เมื่อต้องทำการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวในการดูแลของตนเอง ซึ่งปัจจุบันสามารถทำตามขั้นตอนการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาไปยังสำนักจัดหาแรงงานใด ๆ ให้ยุ่งยาก

  1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ https://eservice.doe.go.th/m/ ลงทะเบียนนายจ้างของตนเองให้เรียบร้อย ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  2. คลิกเลือก “แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน” จากหน้าจอหลัก
  3. ระบบมีการแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวทั้งหมดภายใต้การดูแลหรืออนุญาตให้ทำงานของนายจ้าง เมื่อจะแจ้งใครออกให้คลิกปุ่ม “แจ้งออก” (ปุ่มสีแดงด้านขวามือ)
  4. ระบบจะขึ้นข้อมูลของแรงงานต่างด้าวผู้ที่ถูกแจ้งออกทุกคน ส่วนนี้นายจ้างต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วย ได้แก่ วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน เสร็จแล้วให้อัปโหลดเอกสารตามข้อกำหนดที่ระบุ (ระบบสามารถรองรับไฟล์ JPG, PNG, GIF และ PDF) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 256kb คลิกปุ่ม “ยืนยันการแจ้งออก” สำหรับยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย
  5. ข้อมูลการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างดำเนินการจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดหางานในพื้นที่ของตนเอง เหลือแค่รออนุมัติเท่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของนายจ้างและลูกจ้างแล้ว

  เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์

  เอกสารที่ใช้สำหรับแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ นายจ้างสามารถอัปโหลดไปตามขั้นตอนที่ดำเนินการอย่างที่ระบุเอาไว้ได้เลย โดยมีเอกสารดังนี้

  • เอกสารข้อมูลใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน นายจ้างกรอกข้อมูลด้วยตนเองพร้อมเซ็นลงนาม และทำสำเนาเอาไว้ 2 ฉบับ
  • ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงของแรงงาน ยกเว้นไม่สามารถติดต่อแรงงานได้ ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานแทน (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท (ห้ามเกิน 6 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ เป็นต้น
  • สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง (นายจ้างชาวไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง (นายจ้างต่างด้าว)
  • กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบด้วยเสมอ

  ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ไม่ว่าเป็นการลาออกแบบใดก็ตามต้องรีบดำเนินการทันทีภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่มีการระบุเอาไว้ในใบลาออก เนื่องจากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เลยทีเดียว (กรณีนี้รวมถึงการแจ้งออกกับสำนักจัดหาแรงงานด้วยเช่นกัน

  บริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจรต้อง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

  นอกจากการจ้างออกแรงงานต่างด้าวออนไลน์ที่นายจ้างต้องดำเนินการด้วยตนเองแล้ว หากนายจ้างคนไหนกำลังมองหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ดำเนินการตาม MOU ครบถ้วนทุกประการ ไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงยังมีบริการอื่นเพิ่มเติม เช่น การต่อบัตรชมพู บัตรเกี่ยวกับการทำงานหรือการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวทุกประเภท “จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด” ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการดูแลแรงงานต่างด้าวเพื่อธุรกิจในเมืองไทยทุกประเภท

  หมดปัญหาความวุ่นวายกับการนำแรงงานเข้ามาด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น แค่ทำตามคำแนะนำทุกอย่างก็ผ่านฉลุย รอพบตัวกับแรงงานที่ผ่านการคัดสรรกันเลย ยินดีให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่นายจ้างอยากรู้เกี่ยวกับแรงงาน 3 ประเทศ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา นำเอาเทคโนโลยีสุดทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วม บริการแบบ One Stio Service ของจริงที่องค์กรในเมืองไทยจำนวนมากต่างยืนยันในคุณภาพ สนใจบริการดี ๆ แบบนี้คลิกเลยที่ https://www.jobsworkerservice.com/