Tuesday, July 16, 2024
More

  อาการหลังทํา IUI แล้วท้อง จะเป็นแบบไหนบ้าง?

  การทำ IUI เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้มีบุตรยาก สามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จ แต่ต้องเป็นกลุ่มผู้มีบุตรยากที่มาจากสาเหตุไม่รุนแรง ร่างกายยังเอื้ออำนวยต่อการเดินทางของอสุจิไปยังเซลล์ไข่ และรองรับการปฏิสนธิภายในได้ ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์จากการทำ IUI ได้ ซึ่งหลังทำ IUI ไปแล้วก็จะมีอาการบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้หลายคนมีข้อสงสัยอยู่ว่าอาการหลังทํา IUI แล้วท้องมีอะไรบ้าง ครั้งนี้ทางบทความจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ IUI มาฝาก โดยจะเน้นไปที่ข้อมูลหลังทำ IUI โดยเฉพาะ

  การทำ IUI คืออะไร?


  ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลเรื่องของอาการหลังทํา IUI แล้วท้อง ขอพาไปทำความเข้าใจกันก่อนว่า IUI คืออะไร โดย IUI คือการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง ด้วยวิธีการฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่ทำให้ไข่กับอสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันตามธรรมชาติ จึงต้องพึ่งการฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งอสุจิจะต้องผ่านท่อนำไข่ไปยังมดลูก แต่วิธีการนี้จะไม่ใช้กับคนที่มีความผิดปกติที่ท่อนำไข่ทั้ง 2 ข้าง

  การทำ IUI มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

  เพื่อให้เข้าใจถึงอาการหลังทํา IUI แล้วท้องหรือไม่ท้องอย่างไร ไปดูขั้นตอนกันก่อนว่าการรักษาด้วยวิธีนี้มีขั้นตอนอะไรบ้าง กระทบอวัยวะส่วนไหนบ้าง โดยในการทำ IUI มีขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อนมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากวิธีอื่น แพทย์จะให้คนไข้ฝ่ายชายเก็บเชื้ออสุจิใส่ภาชนะด้วยตนเอง ก่อนที่แพทย์จะทำการคัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงมา เพื่อนำไปฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง

  โดยเริ่มต้นแพทย์จะใช้เครื่องมือขยายช่องคลอด ตามด้วยการใส่สายฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูก ถัดมาแพทย์จะฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่คัดเลือกแล้ว เข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อปล่อยให้อสุจิและไข่ทำการปฏิสนธิกัน ซึ่งอสุจิจะผสมกับไข่ที่ตกลงมาที่ท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง

  ก่อนหน้าที่จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงจะได้รับการกระตุ้นไข่จากแพทย์จนเกิดการตกไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปขั้นตอนการทำ IUI คือ

  1. แพทย์กระตุ้นไข่คนไข้ฝ่ายหญิง

  2. แพทย์ติดตามผลเพื่อดูความพร้อมของไข่

  3. เมื่อไข่เติบโตจนมีขนาดเหมาะสมแล้ว แพทย์จะฉีดยาเร่งการตกไข่

  4. คนไข้ฝ่ายชายเก็บอสุจิใส่ภาชนะ

  5. แพทย์คัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์มา

  6. ทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

  7. ปล่อยให้เกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน

  สิ่งที่ต้องทำหลังทำ IUI

  หลังทำ IUI เสร็จแล้ว ก่อนจะเข้าสู่อาการอาการหลังทํา IUI แล้วท้องหรือไม่อย่างไร คนไข้ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการทำ IUI ดังนี้

  1. ช่วงวันแรก คนไข้ฝ่ายหญิงควรนอนนิ่งๆ ขยับตัวให้น้อยที่สุด เพื่อให้อสุจิเคลื่อนที่เข้าไปที่ท่อนำไข่ได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้สำเร็จ

  2. ช่วง 2-3 วันแรกหลังทำ IUI ให้งดมีเพศสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้มดลูกถูกรบกวน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีขึ้น

  3. ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง หลังทำ IUI ประมาณ 2 อาทิตย์ไปแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ผลการตรวจค่อนข้างแม่นยำมากกว่าการตรวจเร็วกว่านี้

  อาการหลังทํา IUI แล้ว ก่อนตั้งท้องจะเป็นอย่างไรบ้าง?

  1. อาการหลังทํา IUI แล้วก่อนตั้งท้อง บางรายอาจปวดหน่วงท้องน้อย เนื่องจากมีไข่ตกและมดลูกบีบตัวจากการถูกกระตุ้น

  2. อาการหลังทํา IUI แล้วก่อนตั้งท้อง บางรายอาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอย หรือคัดเต้านมได้

  3. อาการหลังทํา IUI แล้ว ก่อนตั้งท้อง คนไข้อาจรู้สึกเจ็บบริเวณช่องคลอด ซึ่งถ้าหากมีอาการเจ็บเป็นเวลานาน หรือมีความผิดปกติอื่นๆ เกิดขึ้นจะต้องพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน

  อาการหลังทํา IUI แล้วท้อง จะเป็นอย่างไร?

  อาการหลังทำ IUI แล้วท้อง คือจะต้องตรวจผลการตั้งครรภ์และพบว่ามีการตั้งครรภ์ จากคนที่เคยทำ IUI ไม่สำเร็จในรอบแรกและสำเร็จในรอบที่ 2 ได้เล่าว่า อาการหลังทํา IUI แล้วท้องและทำแล้วไม่ท้อง มีอาการไม่ต่างกัน สิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าตั้งครรภ์คือประจำเดือนไม่มา เมื่อตรวจตั้งครรภ์และพบว่าตั้งครรภ์

  ทั้งนี้ยังพบว่ามีบางส่วนตั้งครรภ์จากการทำ IUI แต่ตรวจการตั้งครรภ์แล้วไม่พบด้วยเช่นกัน สาเหตุเป็นเพราะฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ อาจยังเพิ่มระดับขึ้นมาไม่มากพอที่จะตรวจพบได้ ขณะเดียวกันบางกรณีพบว่าบางรายตรวจพบการตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ เนื่องจากระดับฮอร์โมน HCG ที่ฉีดกระตุ้นให้ไข่ตกยังไม่ลดระดับลง ชุดตรวจการตั้งครรภ์จึงแสดงผลผิดพลาด

  กล่าวโดยสรุปอาการหลังทํา IUI แล้วท้องหรือไม่นั้น ไม่ได้แสดงอาการแตกต่างกัน ทั้งนี้จะต้องตรวจการตั้งครรภ์เพื่อดูผลว่าสำเร็จหรือไม่ โดยจะต้องตรวจการตั้งครรภ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม นั่นคือหลังทำ IUI ประมาณ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป หากตรวจเร็วกว่านั้นมีโอกาสสูงที่ชุดตรวจจะแสดงผลคลาดเคลื่อน หลังจากตรวจการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจแล้ว การตรวจเลือดโดยแพทย์จะชัดเจนที่สุดว่าตั้งครรภ์สำเร็จหรือไม่ หากพบว่าทำ IUI แล้วตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ อาจทำซ้ำแต่ไม่ควรทำซ้ำเกิน 6 ครั้ง ซึ่งหลังจากที่ทำ IUI ไม่สำเร็จ แพทย์จะแนะนำให้ทำเด็กหลอดแก้วต่อไป เนื่องจากเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่สำเร็จสูงกว่าการทำ IUI