Tuesday, July 16, 2024
More

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์ครบวงจร ด้วยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 10 ปี

  โซลาเซลล์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าไฟและลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แผงโซล่าเซลล์จึงมีความจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากราคาแผงโซล่าเซลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

  อีกทั้งรัฐบาลยังมีมาตรการสนับสนุนการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ เช่น โครงการ Net Metering ที่ช่วยให้ผู้ติดตั้งโซลาเซลสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้ในครัวเรือนให้กับการไฟฟ้าได้ และในบทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับระบบโซล่าเซลล์หรือบริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ของ Personet กันมากขึ้น


  ทำความรู้จักกับ “โซล่าเซลล์” และบริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์

  แผง Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากวัสดุกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Effect) นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อหลอดไฟ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้นั่นเอง

  โดยการเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น จะต้องถูกดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น เนื่องจากมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง อย่างบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ Personet ก็มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ออกแบบระบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ และติดตั้งระบบแผ่นโซล่าเซลล์ให้ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์มีแผงแบบไหนบ้าง

   

  โดยทั่วไปแล้วบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์มีปัจจัยในการติดตั้งหลักๆก็คือ วัสดุที่ใช้ ประสิทธิภาพ และราคา ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ที่พบบ่อย มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์แบบคริสตัลไลน์ Crystalline Solar Panels คือ แผ่นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผลิตจากซิลิกอนบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง Thin-Film Solar Panels คือ แผ่นโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ซิลิคอนอะมอร์ฟัส (amorphous silicon), ซีลีเนียม (selenium) และอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ (indium gallium phosphide) มีประสิทธิภาพต่ำกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบคริสตัลไลน์ แต่มีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่า
  • แผ่น Solar Cell แบบรวมเซลล์ Concentrator คือ โซลาเซลที่ออกแบบมาเพื่อรับแสงอาทิตย์ที่เข้มข้น มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพงและติดตั้งยาก
  • แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ Monocrystalline คือ แผงโซลาร์เซลล์ชนิดที่ผลิตจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) ซึ่งเกิดจากการหลอมซิลิคอนบริสุทธิ์แล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผลึกซิลิคอนมีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมและลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อให้ได้แผงที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  • โซลาเซลแบบโพลีคริสตัลไลน์ Polycrystalline คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดที่ผลิตจากผลึกซิลิคอนแบบผสม (poly-Si) ซึ่งเกิดจากการหลอมซิลิคอนแล้วทำให้เย็นตัวลงช้า ๆ เพื่อให้ผลึกซิลิคอนมีรูปร่างเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากัน
  • โซล่าเซลล์แบบ PERC หรือ Passivated Emitter Rear Cell คือ โซลาเซลชนิดที่ผลิตจากผลึกซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลไลน์หรือโพลีคริสตัลไลน์ โดยเพิ่มขั้นตอนการผลิตอีกสองขั้นตอน ได้แก่ การเคลือบพื้นผิวด้านหลังและการสร้างหน้าสัมผัสด้านหลังเฉพาะที่

  ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ดีอย่างไร ? ทำไมถึงควรติดตั้งโซล่าเซลล์

  การติดตั้งรูปแผงโซล่าเซลล์ดีอย่างไร ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยว่าระบบโซล่าเซลล์มีกี่แบบ เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้ง งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดแผงโซล่าเซลล์ของแต่ละชนิด

  • ช่วยลดค่าใช้จ่าย แผ่นโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลักได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งาน และคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี
  • เพิ่มมูลค่า บ้านหรืออาคารที่มีการติดตั้งรูปแผงโซล่าเซลล์ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สร้างรายได้ ในกรณีที่มีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้ภายใน สามารถจำหน่ายให้กับภาครัฐหรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเจ้าของบ้านหรืออาคาร
  • ลดการพึ่งพาพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รูปแผงโซล่าเซลล์ จึงช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  อีกทั้งการเลือกหันมาใช้บริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ นับเป็นการลงทุนที่ดีทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้เราและคนรอบข้างมีชีวิตที่ยั่งยืน โดยแผงโชล่าเชลเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

  บริการรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร ?

  บริการรับติดตั้งแผง Solar Cell แต่ละชนิดของแผงโซล่าเซลล์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อขอรับคำปรึกษา เจ้าของบ้านหรืออาคารสามารถติดต่อบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลาเซลที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ
  2. สำรวจพื้นที่ติดตั้ง บริษัทรับติดตั้งแผ่น Solar Cell จะทำการสำรวจพื้นที่ติดตั้งเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่และออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม
  3. ออกแบบระบบ ทางบริษัทโซลาเซลจะออกแบบระบบตามความต้องการของเจ้าของบ้านหรืออาคาร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้ง ทิศทางแสงแดด และสภาพอากาศ
  4. นำเสนอราคา บริษัทโซล่าเซลส์จะนำเสนอราคาการติดตั้งระบบตามแบบที่ออกแบบไว้
  5. เซ็นสัญญา เมื่อเจ้าของบ้านหรืออาคารตกลงที่จะใช้บริการ บริษัทรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะดำเนินการทำสัญญา
  6. ติดตั้งระบบ บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์จะดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ตามแบบที่ออกแบบไว้
  7. ทดสอบระบบ เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสร็จแล้ว บริษัทรับติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์จะดำเนินการทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
  8. ส่งมอบงาน เมื่อทดสอบระบบแผ่นโซล่าเซลล์เสร็จแล้ว บริษัทรับติดตั้งโซลาเซลจะส่งมอบงานให้กับเจ้าของบ้านหรืออาคาร

  ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งชนิดแผงโซล่าเซลล์แต่ละระบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและสภาพพื้นที่ โดยโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

  พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องรับติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ประโยชน์

  ในปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาถูกลง ส่งผลให้การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ลดลง และมีความคุ้มค่ามากขึ้น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

  แต่การทำงานของแผง Solar Cell ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะขึ้นอยู่กับแสงแดดในบริเวณที่ติดตั้ง เนื่องจากรูปแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแสงแดดเต็มที่ ดังนั้น พื้นที่ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์จึงควรได้รับแสงแดดเพียงพอ

  จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการรับติดตั้งโซล่าเซลส์จากบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  สรุป

  การติดตั้งแผง Solar Cell เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านหรืออาคารควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจติดตั้งประเภทของโซล่าเซลล์ อย่าง Personet ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะเป็นบริษัทตัวแทนรับติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า 10 ปี