Wednesday, July 17, 2024
More

  เด็กหลอดแก้ว อีกหนึ่งทางเลือกในการมีบุตร

  ปัจจุบันคู่สมรสหลายคู่ต่างเผชิญปัญหาการมีบุตรยากมากขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องแบกรับความเครียด ความกดดัน จนทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ร่างกาย ไปจนถึงการเจริญพันธุ์ จึงทำให้คู่สมรสหลายคู่เลือกการทำเด็กหลอดแก้ว เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากของคู่สมรสที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าวให้สามารถมีบุตรตามที่หวังได้

  วันนี้บทความนี้จึงจะมาอธิบายรายละเอียดที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วเบื้องต้น ตั้งแต่พาไปทำความรู้จักว่าคืออะไร เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับใครบ้าง ก่อนทำต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ไปจนถึงขั้นตอนและค่าใช้จ่าย พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่ควรรู้เพิ่มเติม บทความนี้ได้สรุปครบมาให้คุณอ่านแล้ว


  รู้จักกับการทำเด็กหลอดแก้ว คืออะไร?

  การทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือ ICSI  คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิสนธิสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาการมีบุตรยาก เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นการนำไข่และอสุจิมาปฏิสนธิภายนอกในหลอดแก้วทดลอง และเมื่อปฏิสนธิภายนอกครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แพทย์ก็จะทำการนำตัวอ่อนดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายฝ่ายหญิงในบริเวณโพรงมดลูก เผื่อให้ตัวอ่อนหรือเด็กหลอดแก้วที่ได้มีการปฏิสนธิภายนอกนั้น เกิดการฝังตัวจนนำไปสู่การตั้งครรภ์ตามความต้องการของคู่สมรสนั่นเอง

  โดยโอกาสความสำเร็สสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว IVF นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 40% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางร่างกาย ไปจนถึงความสมบูรณ์ของไข่และอสุจิด้วย

  การทำเด็กหลอดแก้ว เหมาะกับใคร

  โดยทั่วไปแล้วการทำเด็กหลอดแก้วจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหา ดังต่อไปนี้

  • คู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
  • คู่สมรสที่พยายามมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติมา แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่หวัง
  • คู่สมรสฝ่ายหญิงที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เช่น ไข่ตกช้า ฮอร์โมนผิดปกติ หรือมีเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น
  • คู่สมรสฝ่ายชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ เช่น รูปร่างอสุจิและการเคลื่อนที่มีความผิดปกติ หรือแม้กระทั่งมีปริมาณอสุจิน้อยกว่ามาตรฐาน เป็นต้น

  ค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว

  โดยทั่ว่ไปแล้วการทำเด็กหลอดแก้วจะมีราคาเบื้องต้นในการทำเริ่มต้นที่ประมาณ 200,000 บาท ทั้งนี้เป็นเพียงราคาโดยรวมเบื้องต้นเท่านั้น ในแต่ละสถานพยาบาลอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป

  การเตรียมตัว ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว IVF

  สำหรับการเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้ว หรือการทำ IVF นั้น ทั้งคู่สมรสฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีข้อปฏิบัติดังนี้

  ข้อปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายหญิง

  • ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ฝ่ายหญิงจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย เช่น การอัลตร้าซาวด์ การตรวจภายใน รวมไปถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
  • งดการสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์
  • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม หรือขนมหวานที่มีคาเฟอีน

  ข้อปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายชาย

  • ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • งดการสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ไม่สวมใส่กางเกงในที่มีไซส์แน่นจนเกินไป
  • งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการเก็บน้ำเชื้อ โดยแนะนำงดอย่างน้อย 3 วัน

  อย่างไรก็ตาม นอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้ว ทางด้านจิตใจก็สำคัญเช่นเดียวกัน โดยทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ควรทำใจให้สบาย ไม่เครียด หรือเกิดความกดดัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของการทำเด็กหลอดแก้วนั่นเอง

  วิธีทำเด็กหลอดแก้ว IVF

  โดยทั่วไปแล้วการทำเด็กหลอดแก้วจะมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  • การกระตุ้นไข่
  • ตรวจและติดตามการเจริญเติบโตของไข่ที่ได้มีการกระตุ้น
  • การเก็บไข่
  • การเก็บอสุจิฝ่ายชาย
  • การนำไข่และอสุจิมาปฏิสนธิภายนอก
  • การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
  • การย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเข้าสู่ร่างกายฝ่ายหญิง

  ข้อปฏิบัติในการดูแลตัวเองหลังทำเด็กหลอดแก้ว

  การทำเด็กหลอดแก้วจำเป็นต้องใส่ใจดูแลตนเองอย่างยิ่งหลังทำ ซึ่งการปฏิบัติตัว ดูแลตนเองเบื้องต้น มีดังนี้

  • งดการมีเพศสัมพันธุ์หลังทำเด็กหลอดแก้ว
  • นอนพัก 1-2 ชั่วโมงที่สถานพยาบาล หลังจากนั้นแนะนำให้กลับมานอนพักต่อที่บ้านอีกประมาณ 12-24 ชั่วโมง
  • รับประทานเฉพาะยาที่แพทย์จ่ายเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงการเกร็งบริเวณหน้าท้อง
  • หมั่นสังเกตุอาการที่เกิดขึ้นหลังทำเด็กหลอดแก้ว หากพบว่ามีอาการที่ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที

  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเด็กหลอดแก้ว

  ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นเพียงภาวะแทรกซ้อนที่อาเกิดขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราการเกิดขึ้นน้อยลงมาก โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

  • การติดเชื้อ
  • เกิดการแท้ง
  • ตั้งครรภ์แฝด
  • รังไข่ของฝ่ายหญิงมีการตอบสนองฮอร์โมนมากเกินไป

  ข้อสรุป

  การทำเด็กหลอดแก้วถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยากในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จถึง 40% อย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่ทำเด็กหลอดแก้ว นอกจากจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์ ไปจนถึงความพร้อมทางด้านสถานที่ ความพร้อมทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีด้วย