Saturday, July 13, 2024
More

  ตรวจอสุจิ เช็กคุณภาพสเปิร์มเพื่อวางแผนการมีบุตร

  ตรวจอสุจิ คืออะไร? การตรวจอสุจิ คือ การตรวจเพื่อดูความปกติและความผิดปกติของสเปิร์ม ซึ่งต้องตรวจโดยนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง โดยการตรวจอสุจิ หรือตรวจสเปิร์มนี้ เป็นการตรวจเพื่อประเมินความสามารถในการมีบุตรของเพศชาย หรือหาสาเหตุของภาวะการมีบุตรยากที่เกิดจากเพศชาย ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความแข็งแรงของสเปิร์ม ปริมาณและจำนวน ความสมบูรณ์ของสเปิร์ม ซึ่งจะสามารถทราบได้จากการตรวจ และหลังจากนั้น แพทย์ก็จะมีการวางแผนสำหรับการมีบุตรต่อไป

  ในบทความนี้จะพาคุณทำความรู้จักกับการตรวจอสุจิว่ามีวิธีการอย่างไร ตรวจอสุจิราคาเท่าไหร่ ประโยชน์ที่เกิดจากการตรวจน้ำอสุจิ พร้อมแนะนำคลินิกตรวจอสุจิ สำหรับใครที่กำลังวางแผนมีบุตร บทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน


  ทำความรู้จัก การตรวจอสุจิ

  การตรวจอสุจินั้น จะเป็นการตรวจเกี่ยวกับตัวสเปิร์ม และน้ำเชื้อ ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาที่อาจจะทำให้มีบุตรยาก ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำอสุจิและสเปิร์ม หรือปัญหาสุขภาพร่างกายโดยตรง นอกจากนี้การตรวจอสุจิยังสามารถบ่งบอกถึงโรคอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

  โดยการตรวจอสุจิจะมีวิธีการตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination) และการใช้เทคโนโลยีตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination) ซึ่งจะต้องมีการนำไปย้อมสี และต้องทำโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีรายละเอียด ดังนี้

  การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination)

  การตรวจโดยวิธีนี้จะเป็นการดูลักษณะทั่วไปของอสุจิ เช่น

  • ความขุ่น-ใสของน้ำอสุจิ
  • ปริมาตรของน้ำอสุจิ
  • ความผิดปกติของสีน้ำอสุจิโดยรวม
  • การละลายตัวของน้ำอสุจิ ซึ่งไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง
  • ความหนืดของน้ำอสุจิ
  • ความเป็นกรด-ด่าง

  การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

  • ปริมาณของอสุจิ
  • จำนวนตัวอสุจิ
  • อัตราการมีชีวิตของตัวอสุจิ
  • รูปร่างของอสุจิ
  • ความสมบูรณ์ของอสุจิ
  • ความแข็งแรงของอสุจิ
  • การเคลื่อนไหวของอสุจิ
  • เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงในน้ำอสุจิ

  โดยวิธีการเก็บตัวอย่างอสุจินั้น ก่อนเข้ารับการตรวจจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัว เช่น งดหลั่งอสุจิ 5-7 วัน งดการมีเพศสัมพันธ์ งดการใช้เจลหล่อลื่น รวมไปถึงการใช้ถุงยางอนามัย โดยควรล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาด ใช้ภาชนะเก็บอสุจิที่ทางสถานพยาบาลหรือคลินิกเตรียมให้เท่านั้น เนื่องจากหากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลต่อผลตรวจอสุจิ หรือมีการปนเปื้อน ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยเพื่อวางแผนการมีบุตรคลาดเคลื่อนได้

  ตรวจอสุจิ บ่งบอกอะไรได้บ้าง

  ตรวจอสุจินั้น นอกจากจะสามารถวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิของเพศชายเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการมีบุตรแล้ว การตรวจอสุจิยังสามารถบ่งบอกถึงความเสี่ยงหรือโรคต่าง ๆ ได้ เช่น สีของอสุจิบอกปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อของต่อมลูกหมาก, การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์, สารตกค้างในน้ำอสุจิ รวมถึงภาวะเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ (Leukocytospermia) เป็นต้น

  โดยเบื้องต้น การตรวจว่าอสุจิมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถตรวจตามเกณฑ์การชี้วัดคุณภาพอสุจิปกติทั่วไป มีดังนี้

  • ปริมาณน้ำอสุจิ (Volume) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิลิตร
  • การเคลื่อนไหวของตัวสเปิร์ม (Motility) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
  • ความเข้มข้นของตัวอสุจิ (Sperm Concentration) มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร
  • การรอดชีวิตของตัวสเปิร์ม (Viability) มากกว่า 58%
  • รูปร่าง และความปกติของตัวอสุจิ (Morphology) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4
  • จำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) ในน้ำอสุจิ ไม่ควรเกิน 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
  • จำนวนเม็ดเลือดแดง (RBC) ในน้ำอสุจิ ไม่ควรเกิน 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร

  ตรวจอสุจิ ราคาเท่าไหร่

  การตรวจสเปิร์มราคาสนนอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท โดยจะเป็นการตรวจคุณภาพอสุจิ ซึ่งครอบคลุมการตรวจความเข้มข้นของน้ำอสุจิ ปริมาณน้ำอสุจิ การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ รูปร่าง การรอดชีวิตของสเปิร์ม รวมถึงจำนวนเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวในน้ำอสุจิ ซึ่งการตรวจอสุจิสามารถทราบผลการตรวจได้ภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง

  ตรวจอสุจิ ที่ไหนดี

  หากต้องการตรวจอสุจิ ควรจะตรวจอสุจิที่ไหนดี? การเลือกสถานที่ตรวจนั้นสำคัญมาก จำเป็นต้องตรวจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการวิเคราะห์ และวินิจฉัยผลการตรวจอสุจินั้นจะส่งผลต่อการวางแผนการมีบุตรโดยตรง

  นอกจากนั้นหากมีการมาเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อที่สถานที่ตรวจ ห้องเก็บอสุจิในโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้น ๆ ควรที่จะสะอาด มีการฆ่าเชื้อเคสต่อเคสเพื่อป้องกันโรคปนเปื้อนจากเคสอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดไม่ให้ผลการตรวจอสุจิคลาดเคลื่อน

  แนะนำให้ตรวจอสุจิที่คลินิก

  ตรวจอสุจิที่ Beyond IVF ตรวจในห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ห้องเก็บอสุจิสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยการฆ่าเชื้อทุกครั้งแบบเคสต่อเคส และยังมีแพทย์ที่จะช่วยให้คำแนะนำปรึกษา วิเคราะห์ผลตรวจอสุจิอย่างละเอียด รวมถึงให้คำแนะนำในกรณีที่มีความผิดปกติของน้ำอสุจิ เพื่อการวางแผนมีบุตรอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

  ข้อสรุป

  โดยสรุปแล้ว ตรวจอสุจินั้นราคาไม่แพงและยังผลดีต่อการวางแผนมีบุตร ที่สำคัญยังช่วยให้สาเหตุที่อาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก ซึ่งอาจเกิดได้จากพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของสเปิร์ม, คุณภาพน้ำเชื้อ หรือเกิดจากความผิดปกติของอสุจิ ทั้งนี้ การตรวจอสุจิยังสามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อแผนการมีบุตรได้อีกด้วย ดังนั้น คู่สมรสคู่ใดกำลังวางแผนที่จะมีบุตร แนะนำให้ตรวจอสุจิเพื่อทราบเกี่ยวกับความสามารถในการสืบพันธุ์ และเพื่อให้การวางแผนมีบุตรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ

  หากต้องการปรึกษาภาวะการมีบุตรยาก หรือวางแผนการมีบุตร ต้องการตรวจอสุจิ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @beyondivf