Tuesday, April 23, 2024
More

  ชวนทำความรู้จักกับเงินทุนหมุนเวียน

  ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน ธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่  เงินทุนหมุนเวียน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องวางแผนและจัดการให้ดี เนื่องจากเงินทุนส่วนนี้มีผลต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่งเริ่มลงทุนกับการทำธุรกิจ และอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไร บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเน้นๆ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถที่จะเข้าใจและสามารถวางแผนกิจการได้อย่างราบรื่น

  เงินทุนหมุนเวียนคืออะไร

  “เงินทุนหมุนเวียน” คือ เงินทุนที่บริษัทจะต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานจัดการธุรกิจในแต่ละวัน หรือหมายถึงเงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนเพื่อดำเนินจัดการกิจการส่วนต่างๆ ภายในทั่วไป ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกบริษัทจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองเพื่อไว้ใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตัวเอง โดยเงินส่วนนี้จะถูกนำเอามาใช้ดำเนินงานต่างๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงจนกว่าจะได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ทางการค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน


  ข้อดีของเงินทุนหมุนเวียน

  หากเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ สามารถที่จะจัดการบริหาร เงินทุนหมุนเวียน ได้อย่างดี จะเป็นการช่วยทำให้ธุรกิจหรือกิจการที่ลงทุนสามารถที่จะมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าหรือพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ เพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้า หรือสถาบันการเงินที่ได้ทำการยื่นขอสินเชื่อได้ตรงตามเวลา อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจได้ ในกรณีที่ต้องการจะยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำเอามาใช้จ่ายในธุรกิจ หากมีสภาพคล่องทางการเงินดี จะมีโอกาสสูงที่สถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อและให้วงเงินสูง

  บริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างไรเพื่อลดการเปิดปัญหา

  หากต้องการที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถทำได้โดยการขายสินค้าที่มีอยู่ให้เป็นเงินสด, เลือกกลุ่มลูกค้าในการให้เครดิต, สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระเร็วขึ้น, ขอเครดิตการค้าจากคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถขอสินเชื่อธุรกิจเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจได้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยให้ธุรกิจและกิจการสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามเป้าที่วางเอาไว้ในแต่ละปี

  เงินทุนหมุนเวียนสำรองควรมีเท่าไหร่?

  ในการประเมิน เงินทุนหมุนเวียน สามารถทำได้โดยการนำเอาสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมาเปรียบเทียบกัน หากนำมาหักลบกันแล้วพบว่าเหลือเงินทุนหมุนเวียนไม่เท่าไหร่ นั่นหมายความว่าบริษัทหรือธุรกิจมีเงินสดไม่เยอะและถือว่าไม่เป็นผลดี เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน

  • สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด, ลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือ
  • หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างจ่าย, เงินกู้ยืมระยะสั้น

  แต่อย่างไรก็ตามในการทำธุรกิจนอกจากมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทแล้ว การที่บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่มากจนเกินไปก็ไม่ส่งผลดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่มากจนเกินไปนั้นเป็นการสะท้อนว่าธุรกิจไม่ได้มีการนำเอาเงินทุนไปต่อยอดหรือไม่มีการนำเอาเงินทุนไปขยายกิจการนั่นเอง ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนสำรองที่ดีควรที่จะมีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป โดยความเหมาะสมอาจขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่ลงทุน

  สรุปบทความ

  สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่อ่านกันมาถึงบทสรุปส่งท้าย คงจะทราบกันดีแล้วว่า เงินทุนหมุนเวียน คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ดังนั้นเมื่อเริ่มลงทุนกับธุรกิจแล้ว “เงินทุนหมุนเวียน” เป็นหนึ่งองค์ประกอบของการประสบความสำเร็จที่เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ และนอกเหนือไปจากเงินหมุนทุนหมุนเวียนที่ได้มีการพูดถึงกันในวันนี้ หากต้องการให้ธุรกิจ กิจการ บริษัท มีความเติบโตก้าวหน้า และไม่เสี่ยงต่อวิกฤติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการควรที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ, ความสามารถในการทำกำไร และอัตราส่วนทางการเงิน เพราะทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อธุรกิจหรือกิจการที่กำลังลงทุนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น