Saturday, July 20, 2024
More

  ชั้นวางสต๊อกสินค้าคืออะไร มีกี่แบบ เลือกมาใช้งานอย่างไร

  สำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าทุกประเภท การดูแลสต็อกสินค้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าค้างสต็อก การสั่งซื้อสินค้าซ้ำหรือเกินความจำเป็น หรือแม้กระทั่งการสูญหายของสต็อกสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจได้ การใช้ชั้นวางสต๊อกสินค้าจะช่วยให้การจัดการสต็อกสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล

  ชั้นวางสต๊อกสินค้า มีกี่ประเภท


  ชั้นวางสต๊อกสินค้า คือชั้นวางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดเก็บและจัดวางสินค้า โดยจะถูกติดตั้งอยู่ภายในคลังสินค้า ห้องเก็บสต็อก หรือโกดังขนาดใหญ่ ชั้นวางสต๊อกดังกล่าวมีหลายประเภทด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  1. ชั้นวางสต๊อกสินค้าแบบถาวร (Permanent Racking) เป็นโครงสร้างที่ติดตั้งถาวรภายในอาคาร ด้วยโลหะที่แข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับการจัดวางน้ำหนักมาก ๆ สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้หลายตัน
  2. ชั้นวางสต๊อกสินค้าแบบพกพา (Mobile Racking) เป็นชั้นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการจัดเก็บสต๊อกสินค้าชั่วคราว หรือเวลามีการจัดงานแสดงสินค้า ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง
  3. ชั้นวางแบบไม่มีคานรับน้ำหนัก (Cantilever Racking) เป็นชั้นวางที่มีลักษณะเป็นคานปีกนกยื่นออกมารองรับสินค้า ไม่มีคานตั้งฉากรองรับด้านล่าง จึงเหมาะกับการจัดวางสินค้าที่มีความยาว เช่น ท่อ แผ่นไม้ เหล็กเส้น เป็นต้น
  4. ชั้นวางสต๊อกสินค้าขนาดเล็ก (Light Duty Racking) เป็นชั้นวางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เช่น ผลิตภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น
  5. ชั้นวางสำหรับจัดเก็บวัตถุเหลวและสารเคมี (Bunded Racking) เป็นชั้นวางที่มีการออกแบบโครงสร้างเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการรั่วไหลขณะจัดเก็บสารเคมี หรือวัตถุเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาเคมี เป็นต้น

  วิธีการเลือกชั้นวางสต๊อกสินค้ามาใช้งาน

  ในการเลือกใช้ชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ปริมาณและขนาดของสต็อกสินค้า เพื่อประเมินความจุและขนาดของชั้นวางสต๊อกที่ต้องการ
  • ลักษณะและน้ำหนักของสินค้า เพื่อเลือกโครงสร้างชั้นวางที่สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้อย่างปลอดภัย
  • ระยะเวลาที่ต้องการจัดเก็บสินค้า หากเป็นระยะเวลาสั้นอาจเลือกชั้นวางสต็อกแบบพกพาก็ได้
  • งบประมาณที่มีในการลงทุนติดตั้งชั้นวางสต๊อก เพื่อเลือกวัสดุ และรูปแบบของชั้นวางที่เหมาะสม
  • ลักษณะการจัดเก็บและการหยิบสินค้า เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และไม่เกิดปัญหาติดขัด

  การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้การจัดการสต็อกสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อกหรือสั่งซื้อเกิน ช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า และทำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด