Friday, June 21, 2024
More

  ส่งของไปเกาหลี มั่นใจ ของปลอดภัยถึงปลายทาง

  ประเทศเกาหลี เป็นประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทั้งเรื่องของอาหาร แฟชั่น หรือเครื่องสำอาง หลายคนมีความชอบจนเดินทางไปศึกษาต่อ ทำให้อาจต้องมีการส่งพัสดุที่จำเป็นไปเกาหลีเมื่อมีของขาดเหลือจากไทย หรือครอบครัวต้องการส่งของไปให้ รวมถึงมีคนที่เริ่มทำธุรกิจและต้องการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศเกาหลีด้วยเช่นกัน

  การส่งพัสดุ รวมถึงการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่มีการเตรียมตัวอย่างดี และมีขนส่งที่วางใจได้ สามารถติดตามพัสดุของเราได้ตลอดเวลา ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าพัสดุจะไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีส่งของไปเกาหลีใต้อย่างไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลย


  เตรียมตัวส่งของไปเกาหลี

  ในการส่งพัสดุไปต่างประเทศ มีสิ่งที่ควรจะต้องทราบเบื้องต้น ข้อมูลสำคัญ และข้อจำกัดบางอย่าง เช่น การส่งของไปประเทศเกาหลีมีข้อห้ามอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้การส่งของมีข้อผิดพลาด หรือถูกตีพัสดุกลับ

  ข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับ

  การส่งพัสดุและเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ไปยังประเทศเกาหลีใต้ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือข้อมูลของทั้งผู้ส่งและผู้รับ ควรกรอกข้อมูลใบปะหน้าบนกล่องพัสดุอย่างละเอียดและชัดเจนที่สุด และรีเช็กข้อมูลก่อนส่งว่าครบหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ต้องมีบนใบปะหน้า มีดังนี้

  ผู้ส่ง

  • ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อบริษัทของผู้ส่ง
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ที่อยู่ผู้ส่ง

  ผู้รับ

  • ชื่อ-นามสกุลผู้รับ หากเป็นคนต่างชาติ ต้องกรอกหมายเลขพาสปอร์ต (Passport ID) หากเป็นคนเกาหลีต้องกรอกเลขบัตรประชาชนของคนเกาหลี
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ที่อยู่ผู้รับสำหรับการจัดส่ง พร้อมรหัสไปรษณีย์

  ตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถขนส่งไปเกาหลี

  • สิ่งเสพติดทุกชนิด
  • เมล็ดพืช
  • สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าแบรนด์เนม
  • สิ่งของผิดลิขสิทธิ์
  • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Animal Product)

  ขั้นตอนการส่งของไปเกาหลี กับ RNP ง่าย ไม่ซับซ้อน

  วิธีส่งพัสดุไปต่างประเทศกับ RNP Express มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. แจ้งชนิดสิ่งของ และถ่ายรูปสิ่งของที่ต้องการจัดส่งพัสดุเพื่อให้แอดมินตรวจสอบ
  2. ส่งพัสดุให้กับ RNP Express ผ่านทางไปรษณีย์, ขนส่งเอกชนที่สะดวก หรือเข้ามาส่งด้วยตนเองได้ที่บริษัท
  3. ทาง RNP จะเตรียมเอกสาร รายละเอียดพัสดุ และแพ็คของเพื่อเตรียมจัดส่ง
  4. ลูกค้าชำระค่าจัดส่ง
  5. RNP จัดส่งพัสดุไปยังประเทศปลายทางเกาหลีใต้
  6. ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ภายในเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง
  7. ปลายทางรอรับพัสดุ

  สินค้าที่นิยมส่งไปเกาหลี สำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

  พัสดุและสินค้าที่นิยมส่งไปที่ประเทศเกาหลีมีอะไรบ้าง เผื่อเป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังศึกษา และเริ่มต้นจะทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศเกาหลีใต้

  • อาหารแห้ง อาหารแปรรูปที่มีฉลากชัดเจน
  • เครื่องสำอาง
  • อาหารเสริมต่าง ๆ
  • เสื้อผ้า ผ้าไทย
  • สินค้า OTOP

   วิธีคำนวณค่าขนส่งของไปเกาหลี

  สำหรับวิธีคำนวณค่าส่งพัสดุไปยังประเทศเกาหลีเบื้องต้นว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่นั้น การคำนวณค่าส่งของที่จะส่งไปต่างประเทศมีหลัก ๆ 2 วิธี คือ การคำนวณเปรียบเทียบตามค่าน้ำหนัก และคำนวณปริมาตรสินค้า ซึ่งจะมีสูตรการคำนวณให้เราสามารถลองคำนวณค่าส่งด้วยตัวเองแบบคร่าว ๆ ได้ ดังนี้

  การคำนวณตามค่าน้ำหนัก

  การคำนวณตามค่าน้ำหนัก จะคำนวณโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักปริมาตรที่คำนวณได้ กับ น้ำหนักจริงของสินค้า

  เมื่อเปรียบเทียบแล้วน้ำหนักใดมีค่ามากกว่า จะใช้ค่าตัวเลขนั้นในการคำนวณค่าขนส่ง

  เหมาะสำหรับใช้คำนวณกับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา แต่มีขนาดกล่องใหญ่ เช่น เสื้อผ้า ไหมพรม ของเล่น

  หรือสินค้าที่มีหลายชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นนั้นมีน้ำหนักเบา แต่รวมกันแล้วมีน้ำหนักมาก ข้อดีในการคำนวณค่าขนส่งโดยการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักนี้ จะช่วยให้คำนวณค่าขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบา แต่มีขนาดกล่องใหญ่ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม คุ้มค่ามากกว่า

  และยังสามารถป้องกันการใช้วัสดุกันกระแทกมากเกินไป เพื่อลดน้ำหนักสินค้าสำหรับผู้ส่ง

  การคำนวณปริมาตรสินค้า

  การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร (Volume Weight) เป็นวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักสินค้ากับขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยจะมีหลักการว่า สินค้าที่น้ำหนักเบาแต่มีขนาดกล่องใหญ่ ควรมีค่าขนส่งที่สอดคล้องกับพื้นที่จัดวางที่สินค้าใช้บนเครื่องบินหรือยานพาหนะขนส่ง ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

  1. วัดความกว้าง ยาว และ สูง ของกล่องพัสดุเป็นหน่วยเซนติเมตร
  2. นำค่าความกว้าง ยาว และ สูง มาคูณกัน
  3. หารผลลัพธ์ด้วย 6,000

  ค่าที่ได้คือ น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม)

  ตัวอย่างการคำนวณค่าขนส่งด้วยน้ำหนักปริมาตรสินค้า

  กล่องพัสดุมีขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 20 ซม.

  น้ำหนักปริมาตร = (30 ซม. x 40 ซม. x 20 ซม.) / 6,000 = 4 กิโลกรัม จากนั้นก็จะนำน้ำหนักหน่วยกิโลกรัมนี้ ไปใช้คำนวณค่าขนส่งต่อไป

  จะเห็นว่าวิธีคำนวณค่าส่งของ ตามน้ำหนักและปริมาตรสินค้าที่จะส่งออกไปเกาหลีนั้นไม่ยากซับซ้อนเลย เท่านี้ก็สามารถวางแผนในด้านการคำนวณต้นทุนเบื้องต้นสำหรับใครที่จะทำธุรกิจได้แล้ว

  ส่งของไปเกาหลีกับ RNP Express ส่งได้ทุกเมือง

  การส่งพัสดุ สินค้า หรือของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ไปยังต่างประเทศนั้น ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่ต้องมีการศึกษาถึงข้อจำกัดของสิ่งของหรือสินค้าที่ต้องการส่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของประเทศปลายทาง รวมถึงเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับว่าจะสามารถได้รับพัสดุและสินค้าได้แน่นอนตรงเวลา

  หรือถ้าหากยังไม่มั่นใจในเรื่องของข้อจำกัด และเอกสารต่าง ๆ ที่อาจต้องใช้ แนะนำให้ส่งพัสดุไปต่างประเทศกับ RNP Express เพราะมีบริการในการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนจัดส่ง รวมถึงช่วยดูแลข้อมูล จัดเอกสารสำหรับการส่งออกให้อย่างครบครัน สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย

  นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัญหา หรือมีข้อสงสัย ทาง RNP Express ก็มีพนักงานที่จะดูแลลูกค้าแบบ Case By Case คอยให้บริการ และสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ RNP Express มีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ขนส่งที่กว้างขวาง มั่นใจได้ว่าสินค้าจะสามารถถูกส่งไปได้อย่างหลากหลายพื้นที่ ดังนั้น ถ้ายังไม่มีตัวเลือกว่าจะส่งของไปเกาหลีกับขนส่งเจ้าไหนดี แนะนำ RNP Express เป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลพัสดุของคุณ