Sunday, July 14, 2024
More

  เช็กสัญญาณ ! ลูกรักมีอาการเสี่ยงสมาธิสั้นหรือไม่ ?

  ในวัยเด็ก หลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์ความซุกซน ขี้เล่น ไม่ค่อยอยู่เฉยของเพื่อนๆ หรือแม้แต่ลูกของตัวเอง พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นเพียงความซนตามวัย แต่บางกรณีก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อการควบคุมสมาธิ พฤติกรรม และอารมณ์ ซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก

  เด็กสมาธิสั้น คืออะไร มีอาการอย่างไร ?


  โรคสมาธิสั้น เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมองส่วนหน้า ส่งผลต่อการควบคุมสมาธิ พฤติกรรม และอารมณ์ โดยจะมีอาการหลัก 3 ประการ ดังนี้

  1. ขาดสมาธิ:
   • สนใจสิ่งเร้ารอบตัวง่าย
   • จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาก
   • ฟังคำพูดไม่ต่อเนื่อง
   • มักลืมเลือนสิ่งของบ่อยๆ
  2. ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง:
   • ขยับเขยื้อนร่างกายอยู่ตลอดเวลา
   • วิ่งเล่นปีนป่ายไม่หยุด
   • พูดแทรกผู้อื่น
   • เล่นอย่างหุนหันพลันแล่น
  3. ควบคุมตนเองยาก:
   • รอคอยคิวนานๆ ไม่ได้
   • ขัดจังหวะผู้อื่นบ่อยๆ
   • โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน
   • พูดโกหกบ่อย

  สัญญาณเตือนสมาธิสั้น

  แม้พฤติกรรมซุกซน อยู่ไม่นิ่ง จะพบได้ทั่วไปในเด็ก แต่หากพบอาการเหล่านี้ร่วมกันเป็นเวลานาน ส่งผลต่อการเรียน การใช้ชีวิต หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น แนะนำให้พาลูกไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น ดังนี้

  • เด็กวัยก่อนเรียน (3-5 ขวบ):
   • วิ่งเล่นปีนป่าย ไม่หยุดนิ่ง
   • สนใจสิ่งเร้ารอบตัวง่าย
   • ฟังคำพูดไม่ต่อเนื่อง
   • ควบคุมอารมณ์ยาก
   • เล่นอย่างหุนหันพลันแล่น
  • เด็กวัยประถมศึกษา (6-12 ขวบ):
   • เรียนหนังสือไม่ตั้งใจ
   • จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาก
   • มักลืมเลือนสิ่งของบ่อยๆ
   • ทำการบ้านไม่เสร็จ
   • สมาธิสั้น ส่งผลต่อผลการเรียน
  • เด็กวัยมัธยมศึกษา (13-18 ขวบ):
   • ขาดความรับผิดชอบ
   • วางแผนจัดการเวลาไม่เป็น
   • มีปัญหาการเข้าสังคม
   • เสพสารเสพติด
   • มีพฤติกรรมเสี่ยง

  การดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลสมาธิสั้น

  แม้โรคสมาธิสั้นจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่สามารถดูแลและควบคุมอาการให้ดีขึ้นได้ โดยผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมดังนี้

  • สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม:
   • จัดมุมสงบสำหรับอ่านหนังสือ ทำการบ้าน
   • ลดสิ่งรบกวน เช่น เสียงดัง ทีวี
   • เก็บของให้เป็นระเบียบ
  • ฝึกวินัย:
   • กำหนดเวลาให้ชัดเจน
   • สอนให้รู้จักรอคอย
   • ให้ความสำคัญกับคำชม
   • กำหนดกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ชัดเจน
  • ส่งเสริมกิจกรรม:
   • ส่งเสริมให้เล่นกีฬา
   • ฝึกสมาธิ
   • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
   • ฝึกการทำงานเป็น

  โรคสมาธิสั้น ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่เป็นความผิดปกติทางสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเรียน และความสัมพันธ์ การสังเกตและเข้าใจสัญญาณเตือน ร่วมกับการดูแลอย่างถูกวิธี จะช่วยให้เด็กสมาธิสั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตอย่างมีความสุข และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ