Thursday, June 20, 2024
More

  100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือ โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรชิ (Professor Corrado Feroci) ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก ผู้บุกเบิกวงการศิลปกรรมของไทยสู่สากลและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอีกผลิตผลทางศิลปะที่สำคัญนั้นคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมารับใช้บ้านเมือง 


  จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว สิ่งสำคัญที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ปฏิบัติควบคู่ไปกับงานศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานก็คือการเขียนบทความทางศิลปะ และอื่นๆ อีกมามาย 

  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งในขณะนั้น สยามมีนโยบายขอให้รัฐบาลประเทศอิตาลีคัดเลือกประติมากรผู้มีฝีมือมารับราชการปฏิบัติงานหล่อ

  เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชาวสยามให้มีความรู้ทางด้านศิลปะทัดเทียมกับชาวตะวันตก รัฐบาลอิตาลีจึงได้เสนอโปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรชิ ผู้มีความรอบรู้ด้านศิลปะแขนงประติมากรรมและจิตรกรรมมารับราชการที่สยาม

  โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรชิ ได้เดินทางมาถึงสยามเพื่อรับราชการที่กรมศิลปากร กระทรวงวัง ในตำแหน่งช่างปั้น และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของสยามอย่างต่อเนื่อง 

  โดยบทบาทสำคัญคือการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาในการทำงานนั้น โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรชิ (ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) เป็นที่รักของลูกศิษย์เสมอมา 

  เพราะท่านไม่เพียงสอนวิชาศิลปะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู แต่ยังถ่ายทอดการใช้ชีวิตให้กับลูกศิษย์อีกด้วย ทำให้ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนของท่าน

  พัฒนาจนกลายเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมที่สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศิลปะไทยมากมาย อาทิ ช่วง มูลพินิจ ลาวัณย์ อุปอินทร์ และชวลิต เสริมปรุงสุข จึงเป็นที่มาของการที่ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” 

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมาถึงสยามของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นี้ สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำเสนอนิทรรศการ “100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผ่านภาพถ่ายและเอกสารทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก

  ภายในนิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายหลายยุคหลายสมัยของศาสตราจารย์ศิลป์ รวมไปถึงภาพถ่ายพอร์ตเทรตและภาพถ่ายกับลูกศิษย์ นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงต้นแบบการสร้างประติมากรรม ต้นฉบับเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสัญญารับราชการและร่างการสอน 

  อีกทั้งยังนำเสนอมุมมองวิถีชีวิตส่วนตัวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อีกมากมาย ทั้งวิถีชีวิตในงานราชการ การเป็นอาจารย์ และคำสอนที่ยังคงกึกก้องอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์และชนรุ่นหลัง

  สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้จะทำให้ได้รู้จักศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้จักและสร้างเสริมแรงบันดาลใจ 

  ต่อยอดในมุมมองที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะศิลปินไทยเพื่อให้ได้สืบสานเจตนารมย์ในการทำงานศิลปะต่อไป ดังคำของศาสตราจาร์ศิลป์ที่ว่า…  

  “ถ้าฉันตาย นายคิดถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องทำอะไร นายทำงาน”

  นิทรรศการ 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน

  – วันนี้-12 กุมภาพันธ์ 2566 

  – เวลา 11:00-19:00 น. 

  – เข้าชมฟรี 

  – RCB Galleria 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก (BTS สะพานตากสิน หรือ MRT หัวลำโพง) 

  – FB : https://web.facebook.com/RiverCityBangkok?_rdc=1&_rdr