Monday, July 22, 2024
More

  รฟท. เปิดจองตั๋วขบวนรถไฟ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ

  นั่งรถไฟลอยน้ำ เช้าไป-เย็นกลับ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (2566-2567)

  ความสุขกลับมาอีกครั้งกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว “นั่งรถไฟลอยน้ำ” ไปสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยว เส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567 


  พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวแรก 4 พฤศจิกายน 2566 เริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทุกสถานีทั่วประเทศแล้ว ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567 รวม 24 วัน (ขบวนรถงดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2566) แผนเดินรถ ชนิดขบวนรถ และอัตราค่าโดยสาร ดังนี้

  เดือน พฤศจิกายน วันที่ 4,5,11,12,18,19,25 และ 26 รวม 8 วัน

  เดือน ธันวาคม วันที่ 2,3,9,10,16,17,23 และ 24 รวม 8 วัน

  เดือน มกราคม วันที่ 6,7,13,14,20,21,27 และ 28 รวม 8 วัน

  อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน ดังนี้

  รถธรรมดา ชั้น 3 (พัดลม)

  -กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ ไป-กลับ ราคา 330 บาท

  -สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ  ราคา 330 บาท

  -เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท

  รถปรับอากาศ ชั้น 2

  รถนั่งปรับอากาศ (JR-WEST)

  -กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ ไป-กลับ ราคา 500 บาท

  -สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ  ราคา 500 บาท

  -เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท

  รถนั่งปรับอากาศ (OTOP TRAIN และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ JR-WEST)

  -กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ ไป-กลับ ราคา 590 บาท

  -สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 590 บาท

  -เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ 250 บาท

  รถธรรมดา ชั้น 3 (รถโถง) เดินทางระยะสั้น ไม่สำรองที่นั่ง

  -สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง ไป-กลับ ราคา 200 บาท

  นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังเปิดให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ สอบถามข้อมูลได้ที่งานตั๋วหมู่คณะ หมายเลขโทรศัพท์ 02 6218701 ต่อ 5202

  นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

  ที่มา: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย