Sunday, June 11, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  โพลเผย คนไทยกลัวติด COVID-19 กว่า 35% แนะรัฐบาลควรงดให้ต่างชาติจากประเทศเสี่ยงเข้าไทย

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “COVID-19” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย


  ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ผลสำรวจเป็นดังนี้

  ร้อยละ 32.86 มีความกังวลมาก

  ร้อยละ 35.32 ค่อนข้างมีความกังวล

  ร้อยละ 18.33 ไม่ค่อยมีความกังวล

  ร้อยละ 13.49 ไม่มีความกังวลเลย

  ขณะที่ความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19

  ร้อยละ 23.97 มีความกลัวมาก

  ร้อยละ 36.67 ค่อนข้างมีความกลัว

  ร้อยละ 22.14 ไม่ค่อยมีความกลัว

  ร้อยละ 17.22 ไม่มีความกลัวเลย

  สำหรับความถี่ในการใส่หน้ากาก (ทุกชนิด) เพื่อป้องกันตัวเองพบว่า

  ร้อยละ 32.54 ใส่หน้ากากในทุกที่ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน

  ร้อยละ 25.71 ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาอยู่ในที่ชุมชน

  ร้อยละ 20.56 ไม่ใส่หน้ากากเลย

  ร้อยละ 13.02 ใส่หน้ากากเป็นบางครั้ง

  ร้อยละ 7.14 แทบจะไม่ได้ใส่หน้ากากเลย

  ร้อยละ 0.71 ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาที่ตนเองมีอาการเจ็บป่วย

  ร้อยละ 0.32 ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาที่ต้องมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วย

  เมื่อถามถึงสิ่งที่ทำให้หงุดหงิดใจมากเมื่ออ่านข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 พบว่า

  ร้อยละ 31.43 ระบุว่าคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงไม่กักตนเอง

  ร้อยละ 28.41 ระบุว่า การขาดแคลน และ/หรือมีการกักตุนหน้ากากอนามัย

  ร้อยละ 21.75 ระบุว่า จำนวนคน ติดไวรัส COVID-19 ในไทยเพิ่มขึ้น

  ร้อยละ 21.11 ระบุว่า ภาครัฐไม่ตัดสินใจเด็ดขาด มีแต่มาตรการรายวันในการแก้ไขปัญหา

  ร้อยละ 17.14 ระบุว่า ภาครัฐไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ไม่ยอมกักตนเอง

  ร้อยละ 16.43 ระบุว่าราคาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือแพงเกินเหตุ

  ร้อยละ 9.92 ระบุว่า ข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

  ร้อยละ 9.84 ระบุว่าการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

  ร้อยละ 9.21 ระบุว่า จำนวนคนติดไวรัส COVID-19 ในโลกเพิ่มขึ้น

  ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ไม่หงุดหงิดใจเมื่ออ่านข่าวเกี่ยวกับ COVID -19

  ร้อยละ 8.25 ระบุว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ที่สับสน

  ร้อยละ 7.70 ระบุว่าประชาชนตื่นตระหนกเกินเหตุ

  ร้อยละ 6.11 ระบุว่า นักการเมืองบางคนนำ COVID-19 มาเป็นประเด็นทางการเมือง

  ร้อยละ 4.60 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงมาตรการที่รัฐบาลควรมีเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า

  ร้อยละ 35.95 ระบุว่ารัฐบาลควรสั่งไม่ให้คนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าประเทศ

  ร้อยละ 32.70 ระบุว่าลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงแต่ไม่กักตนเอง

  ร้อยละ 28.02 ระบุว่าลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่กักตุนหน้ากากอนามัย

  ร้อยละ 25.08 ระบุว่า ลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่ขายหน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์เจลล้างมือในราคาแพงเกินกว่าเหตุ

  ร้อยละ 23.17 ระบุว่า รัฐบาลควรมีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ชัดเจน

  ร้อยละ 18.17 ระบุว่ารัฐบาลควรทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่

  ร้อยละ 14.37 ระบุว่า รัฐบาลควรทำความสะอาดอาคารสนามบินครั้งใหญ่

  ร้อยละ 13.02 ระบุว่ารัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ

  ร้อยละ 7.62 ระบุว่ารัฐบาลควรสั่งปิดสถานที่ชุมชนเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงหนังสนามกีฬาเป็นต้น

  ร้อยละ 2.38 ระบุว่า รัฐบาลควรแจกหน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้แก่ประชาชน

  ร้อยละ 8.02 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ