Monday, April 22, 2024
More

  คนไทยกว่า73% คาดล็อกดาวน์รอบ 2 มาแน่ ส่วนใหญ่ระบุ รัฐควรเข้มระบบกักตัว ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ

  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความวิตกกังวลของคนไทย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ จากกรณีทหารอียิปต์ และครอบครัวชาวซูดานเดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยเกิดความวิตกกังวลว่าจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง ในขณะที่กระแสข่าวการล็อกดาวน์ประเทศรอบ 2 เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ไปในทิศทางใด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,459 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2563

  คนไทยกว่า 91% กังวลเกี่ยวกับกรณีทหารอียิปต์ และครอบครัวชาวซูดานติดโควิด-19

  สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่” พบว่า ประชาชน 91.91% มีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์ และครอบครัวชาวซูดาน ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ติดเชื้อโควิด-19


  โดยการสำรวจความวิตกกังวลของประชาชน กรณีทหารอียิปต์ และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 เป็นดังนี้

  อันดับ 1 วิตกกังวลมาก 52.23%

  อันดับ 2 ค่อนข้างวิตกกังวล 39.68%

  อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 6.58%

  อันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย 1.51%

  ประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุด และ 73.82% คิดว่าจะมีการล็อกดาวน์รอบ 2

  โดยการสำรวจ 5 เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่

  อันดับ 1 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 95.89%

  อันดับ 2 คนตกงาน ว่างงาน 94.45%

  อันดับ 3 ธุรกิจ ค้าขายหยุดชะงัก 92.05%

  อันดับ 4 การเรียนของบุตรหลาน 84.17%

  อันดับ 5 ประกาศล็อกดาวน์ 82.39%

  ขณะที่เมื่อสอบถามว่าประชาชนคาดว่าจะมีการล็อกดาวน์ประเทศไทย รอบ 2 หรือไม่ พบว่า

  อันดับ 1 ระบุว่า น่าจะมี 73.82%

  อันดับ 2 ระบุว่า ไม่น่าจะมี 26.18%

  ส่วนใหญ่กว่า 94% เห็นว่า ยังไม่ควรอนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้าไทย

  ผลสำรวจแนวทางป้องกันที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ความคิดเห็นของประชาชนเป็นดังนี้

  อันดับ 1 ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 94.51%

  อันดับ 2 มีกระบวนการคัดกรอง และกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด 86.41%

  อันดับ 3 ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 83.80%

  อันดับ 4 การประกาศ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชน 81.40%

  อันดับ 5 ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี 76.73%

  เกือบครึ่งโหวต สิ่งที่รัฐควรทำมากที่สุดเพื่อลดความกังวลของประชาชน คือ การมีระบบคัดกรอง และกักตัวที่เข้มงวด ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ

  เมื่อสอบถามว่ารัฐบาลควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน พบว่า

  อันดับ 1 มีระบบคัดกรอง และกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ 47.38%

  อันดับ 2 ออกประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 33.43%

  อันดับ 3 ออกมาชี้แจง ทำความเข้าใจ และเร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็ว 23.20%

  คนไทยอยากให้รัฐรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเร่งแก้ไข

  ทั้งนี้ สวนดิสิตโพลระบุว่า ผลจากการสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมาก ต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางเข้าไทย โดยกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จนเกิดผลกระทบอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนตกงาน การค้าขาย หยุดชะงัก มีการประกาศล็อกดาวน์ การปิดสถานศึกษา ฯลฯ

  ดังนั้นประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด ไม่มีการยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิพิเศษในทุกกรณี แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงออกมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทันท่วงที