Sunday, March 3, 2024
More

  เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 ระบุพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้

  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ เผยผลสำรวจ เรื่อง ยุติธรรมพึ่ง ได้หวังได้ จากตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำานวน 1,281 ตัวอย่าง โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

  ประชากรกว่า 90% ต้องการให้ อัยการและตำรวจชี้แจงกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอส อยู่วิทยา

  จากการสำรวจความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่กรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอส อยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตโดย


  ร้อยละ 95.2 ต้องการให้ อัยการและตำรวจ ออกมาชี้แจง

  ร้อยละ 87.7 ระบุฝ่ายการเมืองนักการเมืองเชิญอัยการและตำรวจชี้แจงกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเป็นการซื้อเวลาลดกระแส

  ร้อยละ 12.3 ระบุจริงใจแก้ปัญหาอย่างไรก็ตาม

  ร้อยละ 88.7 ต้องการให้ถ่ายทอดสดการชี้แจงของ อัยการและตำรวจ ถ้าฝ่ายการเมืองนักการเมืองเชิญให้มาชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้องคดี บอส อยู่วิทยา

  ประชาชนกว่า 90% ระบุพึ่งพาความยุติธรรมไม่ได้

  โดยผลสำรวจความรู้สึกประชากรส่วนใหญ่ระบุว่าหลังได้ยินข่าว ตำรวจและอัยการไม่สั่งฟ้องคดีบอล อยู่วิทยาโดย

  ร้อยละ 91.1 ระบุพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้

  ร้อยละ 86.6 รู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

  ร้อยละ 82.5 เศร้าใจเป็นทุกข์

  ร้อยละ 82.3 อับอายไปทั่วโลก

  ร้อยละ 65.5 สูญเสียความภูมิใจในความเป็นคนไทย

  ประชาชนเกินครึ่ง คิดว่าอาจจะเกิดการลุกลามบานปลาย

  จากผลสำรวจของประชาชนส่วนใหญ่ความเห็นต่อการลุกลามบานปลายเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดย

  ร้อยละ 61.7 อาจจะเป็นไปได้

  ร้อยละ 38.3 เป็นไปไม่ได้

  กว่า 90% ต้องการให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เยียวยาวความรู้สึกประชาชน

  ผลสำรวจความต้องการโดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ต้องการมากถึงมากที่สุดให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ลงมาดูแลเยียวยาความรู้สึกของประชาชน กรณีอัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดี บอส อยู่วิทยา และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือแนวโน้มประชาชนที่เห็นด้วยกับ ม็อบเยาวชน ที่มุ่งโจมตีรัฐบาลเช่น ความล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เรียกร้องยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ และกรณีล่าสุด อัยการและตำรวจ สั่งไม่ฟ้องคดี บอส เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.9 ในการสำรวจครั้งแรกมาอยู่ที่ร้อยละ 70.5 ในการส ารวจครั้งที่ สอง

  ประชาชนกว่า 90% ระบุไม่เชื่อฟังรัฐเพราะไม่สามารถคุมพฤติกรรมของผู้ใหญ่ด้วยกันได้

  โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุความเห็นของคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในหน่วยงานของรัฐ เพราะผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ใหญ่ด้วยกันในบ้านเมืองที่ไม่ดี ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนได้จะให้เชื่อฟังได้อย่างไร ผู้ใหญ่ในรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่าง ๆ ของบ้านเมืองควรทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่ใช่ประพฤติตัวประพฤติตนแบบที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 8.2 จะเชื่อฟัง

  นายแพทย์ แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิ เมาไม่ขับ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ ซูเปอร์โพล ครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อความยุติธรรมขณะนี้ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาจี้แจ้งซึ่งสอดคล้องกับที่มูลนิธิเมาไม่ขับได้มีการทำหนังสือขอให้สองหน่วยงานดังกล่าว ออกมาแสดงเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องด้วย เพื่อช่วยลดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมและฟื้นฟู ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและของชาวโลกต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย