Thursday, February 22, 2024
More

  ไทยเที่ยวไทย เทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19

  เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปี 2563 หลังผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,208 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2563

  โดยผลการสำรวจพบว่า ในด้านความเชื่อมั่นนั้น คนไทยยังมีความเชื่อมั่นต่อภาพรวมของภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศภายในปีนี้ สูงถึงระดับ 83.78% โดยประมาณ 53.25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว แต่เหตุผลหลักที่ยังไม่วางแผนเดินทาง เนื่องจากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการเดินทางท่องเที่ยว


  คนส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

  สำหรับรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ 83.69% จะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่อีก 16.31% จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจากไม่มีเวลาว่างเพียงพอและยังไม่ค่อยมั่นใจในมาตรการความปลอดภัย เช่น ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงมีข้อขัดข้องจากมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น เงื่อนไขระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่ทำให้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ไม่เต็มที่

  ส่วนกลุ่มที่มีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,081 บาท/ทริป โดยจะเลือกเดินทางกันเป็นกลุ่ม เฉลี่ย 3.86 คน และส่วนใหญ่ 75.69% จะเดินทางแบบค้างคืน โดยจะมีวันพำนักค้างเฉลี่ย 3.64 คืน/ทริป

  เชียงใหม่ยังเป็นที่นิยมของสายเที่ยว

  ด้านจุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 อันดับแรก ที่เลือกเที่ยวกัน คือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี กรุงเทพฯ กระบี่ และ ชลบุรี ส่วนพาหนะที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทาง เป็นรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด 70.41% รองลงมาคือเครื่องบิน 9.41% และ การเช่ารถยนต์ 6.41%

  ขณะที่ กิจกรรมที่สนใจระหว่างการ เดินทางท่องเที่ยว คือ ถ่ายรูป 73.24% ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 56.73% ไหว้พระ/ขอพร 47.59% ช้อปปิ้ง 46.18% และขับรถเที่ยว 44.95%

  ยังไม่อยากเปิดให้รับนักท่องเที่ยว

  ส่วนความคิดเห็นต่อกรณีที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 51.17% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า ควรรอระยะเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ 16.57% เห็นด้วย แต่ต้องมีเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการระวังการแพร่เชื้อที่เป็นมาตรฐานสากล

  จากผลการสำรวจดังกล่าว ช่วยยืนยันได้ว่ารัฐบาลคงยังต้องจัดแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะตราบใดที่ “ไทยเที่ยวนอก” หรือ “ต่างชาติเที่ยวไทย” ยังคงทำไม่ได้ หรือยังไม่มีมาตรการรองรับที่สร้างความมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมากพอ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 จึงจำเป็นต้องใช้กำลัง “ไทยเที่ยวไทย” อย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ