Thursday, June 20, 2024
More

  โพลเผยการชุมนุมยังน่าห่วง พบร้อยละ 22.63 กังวลจะเกิดความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกัน

  “นิด้าโพล” เผยการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อเรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค การศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่าง (Master Sample) และการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กำหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0

  การชุมนุมยังน่าห่วง พบ ร้อยละ 22.63 กังวลจะเกิดความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกัน

  จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเมื่อถามถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด จากการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ พบว่า


  – ร้อยละ 22.63 ระบุว่า ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน
  – ร้อยละ 20.73 ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศ จะย่ำแย่ไปกว่านี้
  – ร้อยละ 13.36 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2
  – ร้อยละ 12.30 ระบุว่า การเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ในสังคมไทย
  – ร้อยละ 11.47 ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล
  – ร้อยละ 7.67 ระบุว่า การเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
  – ร้อยละ 6.00 ระบุว่า มีมือที่สามสร้างความรุนแรงทางการเมือง
  – ร้อยละ 5.84 ระบุว่า การเกิดรัฐประหาร

  สถานการณ์การเมืองจะจบลงอย่างไร พบร้อยละ 19.44 รัฐยอมทำตามข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม

  สำหรับด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงอย่างไร พบว่า

  – ร้อยละ 19.44 ระบุว่า รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
  – ร้อยละ 15.79 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แล้วรัฐบาลลาออก
  – ร้อยละ 12.53 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง ต่อด้วยรัฐประหาร
  – ร้อยละ 11.39 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แต่รัฐบาลควบคุมได้ และผู้ชุมนุมลดน้อยลงจนต้องเลิกชุมนุมไปเอง ในสัดส่วนที่เท่ากัน
  – ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้
  – ร้อยละ 7.52 ระบุว่า ผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
  – ร้อยละ 4.25 ระบุว่า เกิดการรัฐประหาร ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง
  – ร้อยละ 0.53 ระบุว่า รัฐบาล และผู้ชุมนุมสามารถเจรจาต่อรองกันได้
  – ร้อยละ 5.85 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  สถานการณ์การเมืองจบลงเมื่อไร ร้อยละ 54.29 ระบุว่า “การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ”

  ความคิดเห็นประชาชนต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงเมื่อไร พบว่า

  – ร้อยละ 54.29 ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ
  – ร้อยละ 12.15 ระบุว่า ภายในปลายเดือนธันวาคม 2563
  – ร้อยละ 11.92 ระบุว่า ภายในต้นปี 2564
  – ร้อยละ 9.79 ระบุว่า ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563
  – ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563
  – ร้อยละ 3.42 ระบุว่า ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563
  – ร้อยละ 1.75 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ