Tuesday, May 18, 2021
More

    สำรวจพบคนไทยร้อยละ 81.30% ให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันขึ้นปีใหม่ที่สุด

    เข้าสู่ช่วงหยุดยาวกันอีกครั้ง สำหรับบ้านเรา วันนี้ BLT เลยนำข้อมูลน่าสนใจ เกี่ยวกับ “วันหยุด” มาให้ทุกคนอ่านกันเพลิน ๆ ในช่วงที่ยังออกไปท่องเที่ยวไม่ได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้

    คนไทย 53.28% คิดว่าประเทศไทย มีวันหยุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

    อ้างอิงจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,447 คน ทางออนไลน์ โดยผู้ตอบ สามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 จากสวนดุสิตโพล เกี่ยวกับ “วันหยุด” ว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร สรุปผลได้ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้


    เริ่มจากความเหมาะสมของจำนวนวันหยุดในไทย
    – เหมาะสม 53.28%
    – มากเกินไป 32.34%
    – น้อยเกินไป 14.38%

    คนไทยร้อยละ 81.30% ให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันขึ้นปีใหม่

    ด้านความคิดเห็นว่าประชาชน ให้ความสำคัญกับวันหยุด ในช่วงเทศกาลใดมากที่สุด พบว่า

    1.วันขึ้นปีใหม่ 81.30%
    2.วันสงกรานต์ 76.56%
    3.วันพ่อ/วันแม่ 48.37%
    4.วันเข้าพรรษา/ออกพรรษา 34.99%
    5.วันมาฆบูชา 27.41%

    คนไทยร้อยละ 73.39% เลือกพักผ่อนในวันหยุด

    กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในวันหยุด คือ

    1.พักผ่อน 73.39%
    2.อยู่กับครอบครัว 70.69%
    3.ทำความสะอาดบ้าน 52.81%

    คนไทยร้อยละ 58.95% เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

    กิจกรรมที่เคยทำในวันหยุด แล้วเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ

    1.เดินทางท่องเที่ยว 58.95%
    2.ไปห้างสรรพสินค้า/ตลาด 52.06%
    3.ไปสังสรรค์/ไปงานรื่นเริง 50.80%

    ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีวันหยุดหลายวัน

    ส่วนข้อดี-ข้อเสีย ของการมีวันหยุดหลายวัน คือ

    1.พักผ่อนอยู่กับบ้าน 79.78% / กระทบต่อการทำงาน/รายได้ 58.36%

    2.ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว 70.26% / ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 57.45%

    3.ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ 55.98% / สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน 55.85%

    คนไทยร้อยละ 62.34% เห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

    และคำถามที่ว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบ

    เห็นด้วย 62.34%
    ไม่เห็นด้วย 23.50%
    ไม่แน่ใจ 14.16%