Monday, June 17, 2024
More

  สำรวจพบคนไทยร้อยละ 81.30% ให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันขึ้นปีใหม่ที่สุด

  เข้าสู่ช่วงหยุดยาวกันอีกครั้ง สำหรับบ้านเรา วันนี้ BLT เลยนำข้อมูลน่าสนใจ เกี่ยวกับ “วันหยุด” มาให้ทุกคนอ่านกันเพลิน ๆ ในช่วงที่ยังออกไปท่องเที่ยวไม่ได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้

  คนไทย 53.28% คิดว่าประเทศไทย มีวันหยุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

  อ้างอิงจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,447 คน ทางออนไลน์ โดยผู้ตอบ สามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 จากสวนดุสิตโพล เกี่ยวกับ “วันหยุด” ว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร สรุปผลได้ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้


  เริ่มจากความเหมาะสมของจำนวนวันหยุดในไทย
  – เหมาะสม 53.28%
  – มากเกินไป 32.34%
  – น้อยเกินไป 14.38%

  คนไทยร้อยละ 81.30% ให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันขึ้นปีใหม่

  ด้านความคิดเห็นว่าประชาชน ให้ความสำคัญกับวันหยุด ในช่วงเทศกาลใดมากที่สุด พบว่า

  1.วันขึ้นปีใหม่ 81.30%
  2.วันสงกรานต์ 76.56%
  3.วันพ่อ/วันแม่ 48.37%
  4.วันเข้าพรรษา/ออกพรรษา 34.99%
  5.วันมาฆบูชา 27.41%

  คนไทยร้อยละ 73.39% เลือกพักผ่อนในวันหยุด

  กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในวันหยุด คือ

  1.พักผ่อน 73.39%
  2.อยู่กับครอบครัว 70.69%
  3.ทำความสะอาดบ้าน 52.81%

  คนไทยร้อยละ 58.95% เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

  กิจกรรมที่เคยทำในวันหยุด แล้วเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ

  1.เดินทางท่องเที่ยว 58.95%
  2.ไปห้างสรรพสินค้า/ตลาด 52.06%
  3.ไปสังสรรค์/ไปงานรื่นเริง 50.80%

  ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีวันหยุดหลายวัน

  ส่วนข้อดี-ข้อเสีย ของการมีวันหยุดหลายวัน คือ

  1.พักผ่อนอยู่กับบ้าน 79.78% / กระทบต่อการทำงาน/รายได้ 58.36%

  2.ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว 70.26% / ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 57.45%

  3.ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ 55.98% / สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน 55.85%

  คนไทยร้อยละ 62.34% เห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

  และคำถามที่ว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบ

  เห็นด้วย 62.34%
  ไม่เห็นด้วย 23.50%
  ไม่แน่ใจ 14.16%