Thursday, February 22, 2024
More

  คนไทย 56.49% ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว พบ “ไฟเซอร์” แชมป์บริษัทวัคซีนที่คนไทยเชื่อมั่นสุด

  หลังรัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และมั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน พร้อมรณรงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,644 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 สรุปผลได้ดังนี้


  คนไทย 57.41% พอจะมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

  คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

  พอจะรู้บ้าง
  – 57.41%

  รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี
  – 29.32%

  ไม่ค่อยรู้
  – 9.54%

  ไม่รู้เลย
  – 3.73%

  คนไทย 56.49% ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

  คงไทยได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ตนเองหรือให้คนในครอบครัวหรือไม่

  ลงทะเบียนแล้ว
  – 56.49%

  ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  – 32.39%

  ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่
  – 11.12%

  การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย

  ลงทะเบียนแล้ว
  – 56.49%

  ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  – 32.39%

  ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่
  – 11.12%

  คนไทย 31.02% เชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดจากกระทรวงสาธารณสุข/อสม./หน่วยงานราชการ

  คนไทยเชื่อถือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด

  อันดับ 1.กระทรวงสาธารณสุข/อสม./หน่วยงานราชการ
  – 31.02%

  อันดับ 2.การวิเคราะห์ข่าว/บทความ จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ต่าง ๆ
  – 17.36%

  อันดับ 3.องค์การอนามัยโลก (WHO) /วารสารทางการแพทย์ระดับโลก
  – 16.63%

  คนไทย 75.11% เชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด

  คนไทยเชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทใดมากที่สุด

  อันดับ 1.ไฟเซอร์ (Pfizer)
  – 75.11%

  อันดับ 2.โมเดอร์นา (Moderna)
  – 72.14%

  อันดับ 3.จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน (Johnson & Johnson)
  – 68.52%

  อันดับ 4.แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)
  – 65.89%

  อันดับ 5.สปุตนิก วี (Sputnik V)
  – 61.89%

  คนไทย 59.64 % ยังกังวลผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในไทย

  คนไทยคิดอย่างไร เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

  อันดับ 1.ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในประเทศไทย
  – 59.64 %

  อันดับ 2.การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทาน/ลดความรุนแรงของโรคได้
  – 57.24%

  อันดับ 3.อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น
  – 48.46%

  คนไทย 67.74% เชื่อว่าการที่กลุ่มแพทย์ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีน

  สิ่งใดที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

  อันดับ 1.กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีน
  – 67.74%

  อันดับ 2.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลดี ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน
  – 52.13%

  อันดับ 3.วัคซีนที่จะฉีดมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ มีรายงานรับรอง
  – 51.86%

  คนไทย 64.39% จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดหาให้

  โดยสรุปแล้ว คนไทยจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดหาให้หรือไม่

  ฉีด
  – 64.39%

  ไม่แน่ใจ
  – 22.30%

  ไม่ฉีด
  – 13.31%