Thursday, June 23, 2022
More

  10 สุดยอดองค์กรครองใจพนักงานไทย 2560

  ผลสำรวจบริษัทที่พนักงานคนไทยอยากร่วมงานที่สุดในปีนี้ พบว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยครองใจใน 2 อันดับแรก ด้านบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง นอกจากนั้นการที่บริษัทให้โอกาสเติบโตในอาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้สมัครงาน 

  เมื่อเข้าสู่ช่วงสิ้นปี มักจะมีการจัดอันดับต่างๆ ออกมา ล่าสุดจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยผลสำรวจ “10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานคนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ประจำปี 2560” ปรากฏว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีคนอยากร่วมงานเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และมีความมั่นคงสูง


  ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมกับให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงาน ตามมาด้วยอันดับ 3 คือ Google ประเทศไทย บริษัท เสิร์ชเอ็นจิ้นระดับโลกขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ โดยเป็นบริษัทโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่ประทับใจ อันดับ 4 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น อันดับ 5 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม-มูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Dtac บริษัทด้านโทรคมนาคมที่มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่สังคมดิจิทัล อันดับ 6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น อันดับ 7 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ขณะที่อันดับ 8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทสายการบินแห่งชาติของไทย อันดับ 9 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และอันดับ 10 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การสำรวจครั้งนี้ มาจากกลุ่มตำแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 9, ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้จัดการ ร้อยละ 23, ระดับผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างาน ร้อยละ 31, ระดับพนักงานที่มีประสบการณ์ 1-4 ปี ร้อยละ 25 และผู้เริ่มต้นทำงานและนักศึกษาจบใหม่ ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นการสอบถามโดยไม่มีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด เพื่อทราบถึงบริษัทในดวงใจของคนหางานได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

  มุมมองคนหางานต่อบริษัทในฝัน
  ขณะเดียวกันยังได้สอบถามถึงปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้อยากร่วมงานกับองค์กรต่างๆ  พบว่าให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความมั่นคงของงานที่ทำ และอันดับต่อมาคือ วัฒนธรรมองค์กร

  เมื่อเจาะลึกลงไปในปัจจัยที่พนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วอยากร่วมงานกับองค์กรต่างๆ 3 อันดับแรกคือ
  1. ให้โอกาสเติบโตในอาชีพและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้คะแนนเฉลี่ย 6.40 คะแนน (จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 7)
  2. มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน 6.31 คะแนน และ
  3. มีวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ 6.24 คะแนน

  ส่วนปัจจัยอันดับแรกๆ ของนักศึกษาจบใหม่ ได้แก่ 
  1. ให้โอกาสเติบโตในอาชีพและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6.54 คะแนน ตามมาด้วย 
  2. มีทีมบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีความเป็นผู้นำ รวมทั้งมีโอกาสทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพ ที่คะแนนเฉลี่ย 6.35 คะแนนเท่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานคนไทยยังคงต้องการอยู่ทำงานกับองค์กรชั้นนำในระยะยาว โดยต้องเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมและรูปแบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ทั้งยังสนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน และเสนอเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้

  ผลสะท้อนต่อตลาดคนหางาน
  คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หากพิจารณาจากผลสำรวจ จะเห็นได้ชัดว่า บริษัทที่พนักงานอยากร่วมงานทั้ง 10 อันดับ ยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในองค์กร ภาพลักษณ์ รวมทั้งการพัฒนาและขยายองค์กรสู่ตลาดใหม่ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คนหางานรุ่นใหม่เล็งเห็นโอกาสของการสร้างความสำเร็จในชีวิต ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพร้อมกระโจนสู่ความท้าทายที่จะเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ ผู้หางานยังได้ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทว่า มองถึงความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น รวมไปถึงสภาพแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลของนายจ้าง และอุปนิสัยของเพื่อนร่วมงานด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดคนหางาน และยังช่วยรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กรนั้นๆ ได้นาน ปัจจัยถัดมาคือเรื่องของความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้การสร้างสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะทำให้องค์กรมีตัวเลือกมากขึ้น

  สมัครงานออนไลน์ช่องทางยอดนิยม
  ผลการสำรวจระบุว่า พนักงานรู้จักชื่อเสียงของบริษัทจากการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์เป็นหลัก โดยร้อยละ 34 ของผู้ตอบแบบสำรวจ รู้จักจากสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หางาน และเว็บไซต์องค์กร ขณะที่ร้อยละ 24 เป็นการบอกปากต่อปาก ตามด้วยร้อยละ 11 ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอยู่มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาสมัครงาน ร้อยละ 10 เคยทำงานบริษัทนั้นมาก่อน ร้อยละ 9 สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ทำงานอยู่ ร้อยละ 6 ติดต่อประสานงานกับบริษัทนั้นอยู่ และร้อยละ 2 สมัครรับอีเมลข่าวสารของบริษัทนั้นอยู่

  ในส่วนนักศึกษาจบใหม่ก็มีทิศทางการรู้จักองค์กรต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หางาน หรือเว็บไซต์องค์กร ถึงร้อยละ 51 รองลงมายังคงเป็นการได้รับข้อมูลข่าวสารจากปากต่อปาก ร้อยละ 18 ตามมาด้วยมีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนทำงานในองค์กรนั้นๆ ร้อยละ 13 ใช้บริการหรือสินค้าของบริษัทเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ร้อยละ 9 และสุดท้ายคือ ติดต่อประสานงานกับบริษัทอยู่แล้ว ร้อยละ 3

  นับว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสมัครงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากค้นหางานได้สะดวก อีกทั้งยังรวบรวมตำแหน่งงานที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ แถมยังสามารถค้นข้อมูลบริษัทเผื่อประกอบการตัดสินใจ ก่อนจะยื่นใบสมัครงานได้ทางออนไลน์เลย เรียกว่าครบจบในที่เดียว นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าคนต้องการหางานอยู่ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย 

  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะได้ทำงานในบริษัทในฝันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลเป็นสำคัญไม่เพียงเฉพาะความรู้ที่เล่าเรียนมาเท่านั้นแต่ยังต้องประกอบด้วยประสบการณ์ การวางตัวและการเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรเพื่อส่งผลต่อภาพรวมในการขับเคลื่อนการทำงานและช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ  


  คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  “สิ่งแรกที่ ปตท. ยึดถือคือการรักษาพนักงานไว้ให้ดีที่สุด เราใช้งบในเรื่องการรักษาคนเยอะ   มาก เพราะเป็นงานที่ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ง Turn Over ของเราอยู่ที่ 1.7% ต่อปี ฉะนั้นระบบ Recriut จะเป็นตัวเลือกสุดท้าย ซึ่ง ปตท. เชื่อมั่นว่าระบบ Recriut ของเราดีมาก และมีความเชื่อในสมรรถนะของคนที่พาพนักงานใหม่เข้ามา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่เราคิดคือปัจจัยทำให้คนที่เข้ามาใหม่อยู่กับคนก่อนหน้าได้ อีกทั้งยังมีวิธีสร้างระบบให้ได้คนที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมเดิมขององค์กร”

  ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล ผู้หางาน
  “ที่ผ่านมาจะมีคนรู้จักเชิญชวนให้ไปสมัครงาน ซึ่งนอกจากจะตัดสินใจจากรายได้ที่คุ้มค่า ความมั่นคงและสวัสดิการแล้ว สถานที่ตั้งบริษัทก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าที่ทำงานใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ก็ช่วยทั้งเรื่องความสบายใจสบายกาย และยังดูจากบรรยากาศภายในที่ทำงาน ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมคติเดียวกัน อยากอยู่ในองค์กรที่ให้อิสระทางความคิด ไม่ยึดตามระบบอาวุโสมากนัก เน้นที่ตัวผลงานเป็นหลัก ไม่มองเรื่องการจัดโต๊ะทำงาน การแต่งตัว หรือสถาบันที่ศึกษา”