Thursday, June 23, 2022
More

    เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนทั่วไปอายุ 18-45 ปี จำนวน 1,234 คน และผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจำนวน 605 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2561 พบว่า