Thursday, June 20, 2024
More

  ผลสำรวจเผย คนไทยลดการพกเงินสด หันมาใช้เงินผ่านดิจิทัลมากขึ้น

  จากการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปี 2561 ของวีซ่า พบว่า สัดส่วน 4 ใน 5 ของคนไทยพยายามใช้เงินผ่านช่องทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียวในชีวิตประจำวัน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2560 ที่มีเพียง 50%

  สำรวจดังกล่าวได้ศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมการชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทรนด์สำคัญของผู้บริโภค จากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 4,000 คน จาก 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยกว่า 500 คน


  คนไทยเริ่มมั่นใจกับการชำระเงินผ่านทางดิจิทัล
  วีซ่า เปิดเผยว่า การที่คนไทยมีความเชื่อมั่น และใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิตอลมากขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมผลักดันระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และหากคนไทยมั่นใจกับการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย และยังช่วยขยายจุดชำระเงินได้มากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกัน

  เทคโนโลยีการชำระเงินมีหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
  ซึ่งการที่คนไทยหันมาชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการชำระเงินที่มีหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับมีร้านค้าที่รับชำระเงินดิจิทัลมากขึ้น โดยในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถชำระเงินด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลาย อาทิ สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น อุปกรณ์สวมใส่ และการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสำหรับร้านค้าที่เคยรับแต่เงินสดเพียงอย่างเดียว ยังมีคิวอาร์โค้ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการรับชำระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่า

  คนไทยมีการพกเงินสดน้อยลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
  โดยเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคพกเงินสดน้อยลง มาจากความไม่ปลอดภัยในการพกพาเงินสด 65% , การชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลที่มากขึ้น 65% และความไม่สะดวกในการใช้เงินสด 39%

  ซึ่งจากการสำรวจยังพบว่า มีจำนวนคนไทยที่ทดลองใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดมากขึ้น โดยปี 2561 อยู่ที่ 78% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 51% และกว่า 60% สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ใช้เงินสด สูงสุด 1 วัน และมีจำนวนถึง 45% ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเลยได้นานกว่า 3 วัน

  ผู้บริโภคชาวไทยนิยมชอปปิง และชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน
  ขณะเดียวกันการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของคนไทย ก็มีสัดส่วนที่มากขึ้นด้วย โดยปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ที่ 94% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 90% พร้อมกับระบุว่าคนไทยส่วนมากชอปปิงออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ และมีการชอปปิงออนไลน์เฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดาห์

  ส่วนใหญ่ต้องการชำระเงินให้กับบริการขนส่งมวลชน ผ่านระบบดิจิทัล
  ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ถึง 7 ใน 10 อยากทดลองใช้บัตรเครดิต/เดบิท ในการขึ้นรถขนส่งสาธารณะ และมีสัดส่วน 67% ที่อยากลองใช้ระบบสัมผัสในการใช้บริการขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังมีคนไทยอีก 90% สนับสนุนการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนส่งมวลชน ทั้งยังมีผู้คนอีกเกือบ 80% มองว่าการชำระค่าผ่านทางด่วนผ่านบัตรเครดิต/เดบิทนั้นสะดวกสบายมากกว่า

  คนไทยมั่นใจว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้า
  ในภาพรวมมีคนไทยจำนวนมากขึ้น ที่แสดงความมั่นใจว่าประเทศไทยจะพัฒนาเป็นสังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต ซึ่งกว่า 29% มีความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ภายใน 3 ปี เมื่อเทียบกับปี 2560 มีเพียง 11% เท่านั้น และกว่า 39% เชื่อว่าจะใช้เวลา 4 – 7 ปีเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด ในขณะที่คนไทยราว 6% เห็นว่าจะต้องใช้เวลามากกว่า 15 ปี

  ทั้งนี้ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดี และทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้เดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการแสดงให้ผู้บริโภค และร้านค้า ตระหนักถึงประโยชน์จากการชำระเงินรูปแบบดิจิตอล ในขณะเดียวกันเรายังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศน์การชำระเงิน และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ จากเครือข่ายของวีซ่าทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างเต็มตัว