Monday, June 24, 2024
More

  ผลวิจัยล่าสุดเผย บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อโรคหัวใจ และโรคปอด น้อยกว่าบุหรี่มวน

  การวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้า และควันบุหรี่มวนชิ้นล่าสุด ระบุ ไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลต่อการตอบสนองทางชีวภาพที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ และโรคปอด ได้น้อยกว่าควันจากบุหรี่แบบเผาไหม้ เนื่องจากความเป็นพิษ และการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรค อยู่ในระดับที่ต่างกัน

  บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เผยผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งระบุว่าไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มี และไม่มีนิโคตินส่งผลต่อการตอบสนองทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ


  ซึ่งการศึกษาดังกล่าว เป็นการประเมินการตอบสนองทางชีวภาพในสัตว์ทดลอง ที่ได้รับไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับการสัมผัสควันบุหรี่ โดยผลการประเมินจากหลายๆ ตัวชี้วัดของการเกิดโรคพบว่า ไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการอักเสบของปอด ความเสียหายทางโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในปอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่

  ดร. จูเลีย ฮวง ผู้อำนวยการฝ่ายพิษวิทยา ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งสำคัญ ที่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษ และความเสี่ยงของโรค เมื่อเทียบระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้า กับการสูบบุหรี่มวนเท่านั้น แต่ยังประเมินบทบาทของนิโคติน และรสชาติของน้ำยานิโคตินอีกด้วย

  ด้านนายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) จำกัด ระบุว่า เราเชื่อว่าการเลิกบุหรี่คือวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป แม้จะทราบดีว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ต่างต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือก ที่แม้ว่าจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงก็ตาม

  อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้เป็นการประเมินการตอบสนองทางชีวภาพในสัตว์ทดลองเท่านั้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การไม่สูบบุหรี่ หรือลด ละ เลิก ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ชนิดอื่น น่าจะเป็นทางเลือกในการลดการก่อสารพิษในร่างกาย และเป็นวิธีป้องกันโรคได้ดีที่สุด