Thursday, June 23, 2022
More

    AU POLL เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ดัชนีความเครียดของคนกรุงไตรมาส 3/2562

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนกรุงไตรมาส 3/2562 : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,076 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3–30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่า