Thursday, February 6, 2020
More

    AU POLL เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ปีใหม่ 2563 คนกรุงคิดอะไร?

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องปีใหม่ 2563 : คนกรุงคิดอะไร? ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,090 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

    รับข่าวสารอัพเดตจาก BLT Bangkok

    ทุกความเคลื่อนไหวของเมือง & ทุกไลฟ์สไตล์มีเรื่องเล่า