Wednesday, April 24, 2024
More

  คลังพลังจิต : Mind Power Bank

  เรื่องของการปฏิบัติสมาธิ เพื่อสะสมพลังจิตนั้น “พระพรหมมงคลญาณ วิ.(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)” ได้อรรถาธิบายไว้ในธรรมะรุ่งอรุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ว่าทำไมเราจะต้องทำสมาธิกัน ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นมันอยู่ไม่เป็นสุข เรานั่งเฉยๆ แต่มันไม่เฉยด้วย มันจะนึกของมันอยู่ตลอดเวลา นึกไปนู่น ไปนี่ นึกไปเรื่อย นึกไปถึงตรงนี้มันไม่ดี ใจมันก็ขุ่นมัว พอนึกถึงตรงที่ดี ใจก็ผ่องใส มันว้าวุ่นตลอด

  เพราะฉะนั้นเราจึงต้องจับเอาตัวสำคัญคือ “ตัวใจของเรา” เพราะร่างกายของเรานั้นต้องตายแน่นอนทุกคน แม้แต่ตัวของหลวงพ่อเองในเวลานี้ก็ชราภาพ และต้องตายเช่นเดียวกัน แต่การตายนั้นตายแต่ร่างกาย ใจนี้ไม่ได้ตายตามไปด้วย เราทำอะไรไว้เราก็ต้องเก็บไว้ที่ใจ เงินทองเราจะมีเป็นร้อยล้านพันล้าน หรือกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่ ใจเราเท่านั้นเป็นผู้รู้เรียกว่าเก็บไว้ที่ใจ มันจะมีกี่หมื่นกี่แสนล้านก็เก็บไว้ได้ทั้งนั้น


  เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาฟังธรรมะ เหล่านี้ก็จะเก็บไว้ที่ใจโดยอัตโนมัติ เหมือนการเรียนหนังสือที่เมื่อได้ความรู้แล้ว ก็อยู่ติดตัวเราไปตลอดเก็บไว้ในใจตลอดไม่ได้หายไปไหน ไม่ใช่ว่าจะต้องไปตั้งใจจดจำเอาไว้ เพราะว่าเมื่อแสดงธรรมไปแล้ว กระแสธรรมนี้ก็จะไปถึงญาติโยมทั้งหลาย สิ่งที่สงสัยกว่าจะหายสงสัย สิ่งที่ไม่เคยทำ ก็ได้ทำขึ้นมา สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมา เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจับอะไรไม่ได้ก็จับเอาที่ใจไว้ก่อน

  “เพราะเวลาที่เราใกล้ตายจะต้องจับเอาที่ใจนี้เป็นหลัก เพราะว่าร่างกายนั้นใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อหมดอายุไปแล้วก็เหลือแต่ใจ ใจจะทำอะไรไว้ ทำบุญไว้ ทำบาปไว้ ใจของเราเท่านั้นที่รู้ กระแสธรรมนี้รุนแรงสามารถปิดนรกได้ เราตกไปในที่มืดสามารถทำให้กลายเป็นที่สว่างขึ้น” 

  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงสอนว่า “ธมฺมปิติ สุขํ เสติ” ถ้าใครยินดีในธรรมแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เสียงอย่างเดียวเนื้อความอะไรต่างๆ มันก็จะไปรวมกันหมดแล้วก็เก็บไว้ที่ใจ

  “ท่านทั้งหลาย เมื่อได้สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดว่าสร้างแล้วมันเปลี่ยวเปล่า มันไม่เปลี่ยวเปล่าเลย เมื่อสร้างแล้วก็เป็นของเราจริงๆ ในประวัติสาวกของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้านั้น มีชื่อว่า “นางวิสาขา” นอกจากจะรูปสวยแล้วก็รวยทรัพย์ด้วย ทั้งยังเป็นอุปัฏฐากให้แก่พระพุทธเจ้า และเป็นผู้ปฏิบัติพระวันละพันองค์ที่ล้วนมาจากจตุรทิศทั้ง 4 ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และก็เป็นภาระให้แก่นางวิสาขา

  ในตำนานนั้นบอกไว้ว่านางวิสาขานั้นได้ทำสมาธิมาถึง 500,000 ชาติ ท่านทั้งหลายลองคิดดูชาติหนึ่งนั้นก็แค่ 100 ปี 10 ชาติก็ได้แค่ 1000 ปี ร้อยชาติก็ 10,000 ปี พันชาติก็แสนปี แล้วนางวิสาขาที่ทำกุศลมาถึง 500,000 ชาตินั้นขนาดไหน แต่สิ่งที่นางวิสาขาได้ทำเอาไว้นั้น ก็ไม่ได้หลุดหายไปไหนแม้แต่อณูเดียวทุกอย่างนางก็ได้ไป

  “บุญกุศลที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็เช่นกัน มันไม่หลุดไปไหน จะอยู่กับเรานี้ตลอดไป ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ และจะสะสมติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ”

  ส่วนประโยชน์ของการทำสมาธิ ปฏิบัติสมาธินั้นมีมากมายมหาศาลแค่ไหนเชื่อว่าทุกท่านเองก็คงประจักษ์กันอยู่แล้วเพราะแม้แต่ฝรั่งมังค่ายังขวนขวายมาร่ำเรียนสมาธิ ปฏิบัติสมาธิกันอย่างแพร่หลายเลยในเวลานี้

  ตบท้ายที่อยากบอกข่าวดีกับพวกเราก็คือโครงการ “คลังพลังจิต (Mind Power Bank)” ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) และประชนทั่วไป ร่วมกันปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่พระอาจารย์เจริญอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม 2563 และถือเป็น 1 ในกิจกรรม “ศตวรรษาวัฒนายุการ 100 ปี” ของพระพรมมงคลญาณ วิ. โดยเริ่มปฏิบัติสมาธิกันมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งเป้าหมายจะร่วมกันสะสมพลังจิตให้ได้ถึง 100 ล้านนาที

  โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ยอดสะสมพลังจิตในโครงการคลังพลังจิตได้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว โดยมียอดสะสมล่าสุด 100.775 ล้านนาที จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 ล้านนาที