Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. เร่งตรวจสอบสภาพอาคาร หลังพบคนเมือง 1 ใน 3 มีประวัติป่วยเป็นกลุ่มโรคตึกเป็นพิษ

  นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวตามที่มีการรายงานว่าพบประชากร 1 ใน 3 ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีประวัติป่วยเป็นกลุ่มโรคตึกเป็นพิษ (Sick building syndrome) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่แสดงอาการเมื่อต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย อีกทั้งพื้นที่แนวดิ่งในอาคารสูง ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้คนในเมืองเสี่ยงต่อการเกิดโรคประเภท ออฟฟิศซินโดรม และกลุ่มโรคกับมลภาวะต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมลดมลพิษ ดูแลความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ

  ขณะเดียวกันได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ และแอปพลิเคชัน


  ทางด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า สนย. ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบอาคารห้างสรรพสินค้าเป็นประจำทุกปี โดยตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศของอาคาร พร้อมตรวจสอบสภาพอาคารด้วยสายตา (visual inspection) ในเบื้องต้น หากพบความผิดปกติจะแนะนำให้เจ้าของอาคารตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อแก้ไขความผิดปกติ

  รวมทั้งได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบโรงมหรสพที่ทำการต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่ เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพเป็นประจำปีทุกปี โดยกำชับให้โรงมหรสพปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ.2550

  นอกจากนั้น ในส่วนของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป อาคารชุดอยู่อาศัยหรืออาคารอยู่อาศัย รวมที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม  หรือด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่ง สนย. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากตรวจสอบพบอาคารใดเข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคารแล้วไม่ส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร จะแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

  อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณะสุข ออกประกาศเตือนว่าคนวัยทำงาน ระวังเป็นโรคอาการอาคารป่วย หรือโรคตึกเป็นพิษ (Sick Building Syndrome : SBS) โดยอาจมีอาการ เจ็บตา หรือเจ็บคอ แสบร้อนในจมูก มีน้ำมูก หนาว เป็นไข้ ผิวหนังแห้งเป็นผื่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย และหายใจไม่สะดวก

  โดยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยว่า โรคอาการอาคารป่วย (SBS) หรือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับมลภาวะภายในอาคารจากปัจจัยบางอย่าง แม้ว่าไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการได้อย่างแน่ชัด แต่ก็มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการอาคารป่วย เช่น วัสดุโครงสร้างของอาคาร น้ำยาถูพื้น สารฟอร์มาลดีไฮด์ สีที่ใช้ภายในอาคาร ฝุ่น รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น จอคอมพิวเตอร์ที่ไม่กรองแสง หรือมลพิษอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง เสียงรบกวน อากาศที่ไม่ถ่ายเท ไฟส่องสว่าง ความร้อน ความชื้น แบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหากออกจากตัวอาคาร และโรคดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ หรือเป็นภูมิแพ้อยู่ก่อนแล้ว มีอาการรุนแรงมากขึ้น