Tuesday, May 28, 2024
More

  สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) แนะ 10 วิธีเปิดคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

  ภาคการศึกษานับเป็นอีกส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในวิกฤตโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกตอนนี้ โดยสถานศึกษาในหลายพื้นที่ทั่วโลกต้องหยุดการเรียนการสอน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศตัวเอง

  จนเกิดเป็นเทรนด์การเรียนออนไลน์ที่หลายสถานศึกษาทั่วโลกนำมาปรับใช้กันเต็มที่ แต่ต้องยอมรับว่าด้วยความใหม่ของวิธีการ และการต้องปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้เรียน ผู้สอน ทำให้ปฎิเสธไม่ได้ว่าการเรียนออนไลน์นั้น ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดแทนการเรียนที่สถานศึกษาอย่างแท้จริง แม้จะพร้อมในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ตาม


  โดย Jaci Eisenberg หัวหน้าฝ่ายวิชาการขององค์กรสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) และ Alma Escobar ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำขององค์กรสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ได้เผยแพร่บทความที่นำเสนอ 10 วิธีที่ควรนำไปใช้เพื่อให้การเรียนทางออนไลน์ประสบความสำเร็จ โดยมีดังนี้

  1. ออกแบบคลาสเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ โดยให้ครูผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนตามความเหมาะสมของหลักสูตรที่จะทำการสอน มีการนำฟังก์ชันต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่ใช้มาให้นักเรียนใช้งานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้มากที่สุด

  2. ส่งเสริมการผนวกรวม ให้นำโครงสร้างหลักสูตรการเรียนออนไลน์เดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวได้ง่ายขึ้น

  3. ตั้งกฎปฎิบัติในคลาสเรียนออนไลน์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายออกหน้ากล้อง, วิธีถามคำถามครูผู้สอน, การปิดเสียงรบกวนต่างๆ ฯลฯ ให้ครูผู้สอน และนักเรียนนำไปปฎิบัติใช้อย่างเคร่งครัด

  4. สร้างการสื่อสารที่เอื้อให้ผู้มีส่วนร่วมได้มีปฎิสัมพันธ์กันมากที่สุด อาทิเช่น การสบตากับผู้เรียน, ชวนผู้เรียนพูดคุยเพื่อสร้างความผ่อนคลาย เป็นต้น

  5. ฝึกสอนก่อนลงคลาสจริง โดยเป็นการเรียนรู้การพูด การสื่อสาร ตรวจเช็กสไลค์ และวิดีโอที่จะนำมาสอน เพื่อให้มีความพร้อม และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเวลาเปิดคลาสออนไลน์จริงๆ

  6. กระชับและรวดเร็ว กำหนดการนำเสนอเนื้อหาให้อยู่ในส่วนเท่าที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้ผู้เรียนไม่หลุดความสนใจไปก่อน มีการเบรกพักเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่เสมอ

  7. มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้มีเรียนมีการเคลื่อนไหว สร้างความแอคทีฟให้กับผู้เรียนที่ต้องนั่งติดโต๊ะ ติดจอตลอดเวลา

  8. สร้างการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้หลังจบคลาสออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนให้มากที่สุด

  9. นำเครื่องมือออนไลน์มาปรับใช้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระดานข่าว, สร้างห้องสนทนา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในหลักสูตรการสอนได้ทุกเวลา

  10. นำฟีดแบ็กที่ได้จากการเปิดคลาสออนไลน์มาปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไป