Monday, June 17, 2024
More

  วิจัยชี้ 81% คนเอเชียแปซิฟิค – ญี่ปุ่น พร้อมทำงานระยะไกล มีเพียง 46% ที่ได้รับการสนับสนุน

  เผยผลวิจัยความพร้อมของพนักงานภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) ต่อการทำงานจากทางไกลในระยะยาว สำรวจโดย เดลล์ เทคโนโลยีส์ พบว่ามากกว่า 8 ใน 10 หรือ 81% มีความพร้อมสำหรับการทำงานจากที่บ้าน หรือจากระยะไกลในระยะยาว หากแต่ยังมีความกังวลในเรื่องการแบ่งการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดูจะยังไม่ชัดเจน

  พนักงาน 7 พันคน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

  จากการสำรวจคนทำงานมืออาชีพ (Professionals) มากกว่า 7,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้มีการทำงานในรูปแบบใหม่มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องยึดติดกับเวลา และสถานที่ในการทำงานอีกต่อไป สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างต้องเตรียมพร้อมคือ การจัดหาเทคโนโลยีที่จำเป็น และรองรับการทำงานด้าน HR เพื่อซัพพอร์ตการทำงานของพนักงาน จากการวิจัย เจ้าของธุรกิจหรือผู้ว่าจ้างมีหน้าที่อย่างไม่หยุดยั้งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่พนักงานต้องพบเจออย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานจากทางไกลหรือ remote work ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว


  อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี คือปัจจัยสำคัญในการทำงานระยะไกลในระยะยาว

  การจัดเตรียมทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการทำงานทางไกล มีพนักงานเพียงครึ่งเดียว 50% จากการสำรวจที่รู้สึกว่าผู้ว่าจ้างทำทุกอย่างการสนับสนุนการทำงาน และในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการควบคุมโรคระบาด พนักงานกล่าวถึงความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายทางไกล (remote networks) รวมถึงข้อจำกัดในด้านแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ต 31% คือความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด

  นอกจากนี้ พนักงานยังประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรภายในของบริษัท 29% และยังต้องจัดการกับการใช้เครื่องมือหรือทูลส์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพส่วนตัว 28% ในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงระบุว่าต้องการให้ผู้ว่าจ้างช่วยจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 39% และต้องการความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในของบริษัทได้ 36%

  สำหรับในมุมมองการสนับสนุนด้านทรพยากรบุคคล จากการทำสำรวจครั้งนี้ พบว่า ความท้าทายในอันดับต้นคือการขาดหายไปของสื่อสารระหว่างบุคคล ขณะที่ความท้าทายที่สำคัญอื่น ๆ ยังรวมถึงการขาดช่วงเวลาในการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งการเทรนนิ่งสำหรับทูลส์แบบเวอร์ชวล เพื่อให้ความสำเร็จในระยะไกล ต้องการเซสชันเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรมกรใช้เวอร์ชวล ทูลส์ การฝึกอบรมด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานระยะไกล

  ผลสำรวจพนักงานจาก 7 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

  การสำรวจดัชนีความพร้อมของการทำงานจากระยะไกล จัดเก็บข้อมูลจาก 7 ประเทศภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ) ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ และเกาหลีใต้ ในเรื่องความพร้อมการทำงานจากระยะไกลในระยะยาว การสำรวจมุ่งเน้นปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ที่มีต่อการทำงานจากระยะไกล เช่น ความเต็มใจและความกังวลของพนักงานที่มีต่อการทำงานจากระยะไกลในช่วงเวลาที่ยาวนาน