Monday, May 27, 2024
More

  วิจัยใหม่เผย จำนวนอสุจิและสมรรถภาพทางเพศลดลง อาจเป็นผลจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์พลาสติก

  The Mirror เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ ได้นำเสนอถึงผลวิจัยเพศชาย พบว่าสารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ชีวิตประจำวันนั้น มีความเชื่อมโยงที่ทำให้จำนวนอสุจิรวมถึงสมรรถภาพทางเพศต่ำลง

  มลพิษบนโลกที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้อวัยวะเพศที่เล็กลง – รูปลักษณ์ผิดปกติ

  นักระบาดวิทยาสืบพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่เล็กลงรวมถึงรูปลักษณ์ที่ผิดปกติ สาเหตุมาจากระดับมลพิษบนโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเมื่ออยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ นำไปสู่การทำให้มีความปรารถนาทางเทศ และความพึงพอใจทางเพศลดลง


  การเปลี่ยนแปลงของขนาดอวัยวะเพศและจำนวนอสุจิของเพศชายลดลงนั้น เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของ พาทาเลต (phthalates) ในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ โดยพาทาเลต นั้นเป็นสารเคมีที่มักพบในชิ้นส่วนการผลิตพลาสติกประเภทพีวีซี เป็นสารที่ทำให้เนื้อพลาสติกอ่อนตัว เช่น ภาชนะใส่อาหาร ของเล่นเด็ก

  สารเคมีในผลิตภัณฑ์ อาจส่งต่อผ่านน้ำนมแม่

  จากการศึกษาภาวะพาทาเลต ในหนูทดลองที่ตั้งท้อง ซึ่งได้รับหรือสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าวนั้น พบว่า หนูทดลองมีแนวโน้มที่เกิดขึ้น พร้อมกับอวัยวะเพศที่เล็กลง อีกทั้งยังพบว่า สารเคมีดังกล่าว ยังสามารถส่งผ่านทางน้ำนมแม่ได้อีกด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการใช้ช่วงตั้งท้องของสัตว์หรือมนุษย์ นำไปสู่ปัญหาร้ายแรงหลายอย่าง เช่น สติปัญญาที่ต่ำลง การคลอดก่อนกำหนด ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ต่ำลง อวัยวะเพศชายที่มีขนาดเล็กลง รวมไปถึงความต้องการทางเพศที่ต่ำอีกด้วย ขณะเดียวกันนักวิจัยชาวจีนพบว่า คนที่มีสารบิสฟีนอลเอ หรือ BPA (สารเคมีที่ใช้ทำพลาสติก) อยู่ในระดับสูงในเลือดมักประสบปัญหาทางเพศมากขึ้น รวมถึงความต้องการทางเพศที่น้อยลงอีกด้วย

  ประเทศซีกโลกตะวันตก มีผู้ชายที่จำนวนอสุจิลดลงถึง 50%

  วิจัยนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปี 2560 โดยทีมวิจัยพบว่า ตลอดช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ระดับอสุจิของผู้ชายในประเทศซีกโลกตะวันตก ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 งานวิจัยดังกล่าวนั้น ได้วิเคราะห์จากการศึกษากว่า 185 ชิ้น ในผู้ชายที่มีสุขภาพดีมากกว่า 40,000 คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อความลื่นไหลทางเพศและสุขภาพของมนุษย์