Thursday, April 25, 2024
More

  แนะนำ 3 หลักสูตร Growth Mindset ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่

  นอกจากทักษะหรือความรู้ที่ใช้ในการทำงานอย่าง Hard skills แล้ว การเสริมสร้างแนวคิดที่จะช่วยเตรียมให้เราพร้อมเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย โดยไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอุปสรรคหรือ Growth Mindset นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้เรามีความสุขกับทุกย่างก้าวในชีวิตมากขึ้นกว่าที่เคย 

  และเพื่อเป็นการบอกต่ออีกหนึ่งช่องทางดีๆ ที่จะช่วยเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง วันนี้เราจึงได้รวบรวม และจัดทำบทความในหัวข้อ แนะนำ 3 หลักสูตร growth mindset ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไง และจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ถ้าพร้อมแล้ว รีบตามไปดูกันได้เลย 


  Growth mindset คืออะไร ?

  ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหลักสูตร Growth Mindset ทั้งหมด เราอยากจะขอพูดถึงความหมายของคำดังกล่าวกันสักเล็กน้อย หากจะให้อธิบายแบบง่ายๆ Growth Mindset ก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของการมองความล้มเหลวว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่จะช่วยให้เราได้เติบโตมากขึ้น นอกเหนือไปจากมุมมองในส่วนนี้แล้ว Growth mindset ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกเช่นกัน ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเห็นได้ Growth mindset ก็คือการมีกรอบความคิดที่จะช่วยให้เรากล้าเปิดรับและกล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอุปกสรรคแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้พัฒนานเอง

  Your Next U

  หลักสูตร growth mindset จาก Your Next U เป็นหลักสูตรที่จะช่วยฉายภาพให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset หรือความคิดที่เชื่อว่าตัวเราเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ Growth Mindset โดยประโยชน์ของการชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างนี้ได้แก่การช่วยให้เราได้เข้าใจว่ามุมมองแบบไหนที่เราควรจะปรับเพื่อลด Fixed Mindset ในตัวเองและมุมมองแบบไหนที่เราควรจะเสริมเพื่อเพิ่ม Growth mindset

  Iplus Learning and consultive

  ด้วยรูปแบบของหลักสูตร Growth Mindset จาก Iplus learning ที่เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผู้เข้าร่วมแต่ละคนจึงสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Growth Mindset ผ่านการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ ผ่านประสบการณ์จริง นอกเหนือไปจากจุดเด่นในเรื่องนี้แล้ว หลักสูตรของที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการช่วยให้เรารู้จักและเคารพคุณค่าในตัวเองเพื่อให้เรามีความสุขกับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

  Entraining

  นอกจากการเสริมสร้าง Growth Mindset แบบจัดเต็มแล้ว หลักสูตร Growth mindset ของทาง Entraining ยังมีจุดเด่นอื่นๆ ที่น่าสนใจทั้งในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ร่วมกับการเรียนในห้องเรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาระหว่างชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการทำ group coaching, การนำเสนอโครงการ และการสรุปรวบยอดองค์ความรู้เพื่อรวบยอดสิ่งที่ได้รับจากบทเรียนทั้งหมด

  และทั้งหมดก็คือ 3 หลักสูตรที่เราหยิบมาแนะนำกันในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกรายละเอียดที่เราได้นำเสนอไปคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะ