Monday, April 22, 2024
More

  คุณเป็นลิงประเภทไหน ใน 4 สายพันธุ์

  จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่น ดร.นะโงะชิ ยะซุฟุมิ และคณะ ได้ทำวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมมนุษย์ กับนิสัยลิงไร้หาง 4 สายพันธุ์ เพื่ออ่านคนให้ขาด! ชมคนให้เป็น! และใช้คนให้ถูกงาน!  

  1. คนประเภทอุรังอุตัง


  เป็นคนชอบฉายเดี่ยว เว้นระยะห่างกับผู้อื่น ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ มีโลกส่วนตัวสูง ยืนหยัดด้วยตัวเอง ถ้าได้หลงใหลอะไรแล้วจะไม่ล้มเลิกง่ายๆ มีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัว จึงมักเป็นผู้วางแผนและผลิตสินค้าแปลกใหม่  ถนัดงานวางแผน วิเคราะห์กลยุทธ หรือพัฒนาสินค้า เป็นต้น

  2. คนประเภทกอริลลา

  เป็นคนเงียบๆ จริงจัง ให้เกียรติผู้อื่น คิดถึงพวกพ้อง แต่ขี้กลัว ชอบใช้ชีวิตแบบเดิมๆ และยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง จึงถนัดกับการทำงานแบบเดิมๆที่ตายตัว ไม่ถนัดงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

  3. คนประเภทชิมแปนซี

  เป็นคนกระตือรือร้น มีศักยภาพในการทำงานสูง ชอบการแข่งขันท้าทาย ตัดสินใจเร็ว มีความเป็นผู้นำ ทะเยอทะยาน แต่จะไม่อยากทำงานที่ไม่มีใครสนใจ งานที่ไม่ส่งผลลัพธ์ใดๆ หรืองานที่ตายตัว

  4. คนประเภทโบโนโบ

  เป็นคนแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล มักทำหน้าที่สร้างสีสันและบรรยากาศภายในทีม ช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จึงถนัดงานบริการลูกค้าหรือคิดโปรโมชั่น แต่ไม่ถนัดงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ หรือใช้เหตุผล

  เมื่อคนทั้ง 4 ประเภทมาทำงานร่วมกัน ก็ต้องดึงศักยภาพของแต่ละคนมาใช้กับการทำงาน อาทิ
  เบื้องหลังความสำเร็จของคนประเภทชิมแปนซี มักมาจากการสนับสนุนของกอริลลา เพราะคนประเภทกอริลลาจะให้ความสำคัญกับความสามัคคีและความรู้สึกของสมาชิกคนอื่นในทีม ขณะที่คนประเภทชิมแปนซีกลับลุยไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่หันมามองข้างหลัง คนประเภทกอริลลาจะคอยตามเก็บรายละเอียดอื่นๆ ให้ ดังนั้นลูกน้องอย่างคนประเภทกอริลลาจึงสำคัญกับหัวหน้าประเภทชิมแปนซีมาก หากเป็นกรณีที่คนประเภทกอริลลาเป็นหัวหน้าก็จะช่วยผลักดันให้ลูกน้องซึ่งเป็นคนประเภทชิมแปนซีพุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มกำลัง

  เมื่อเจอวิกฤตจงให้ความสำคัญกับคนประเภทชิมแปนซี หากองค์กรถูกบริหารด้วยคนประเภทกอริลลา ทางออกเดียวที่ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตได้คือ การมอบหมายตำแหน่งสำคัญๆ ให้สมาชิกคนอื่นทำ เช่น มอบหมายงานสำคัญให้คนประเภทชิมแปนซีรุ่นใหม่ไฟแรง หรือมอบหมายงานที่คนประเภทอุรังอุตังไม่เคยทำมาก่อนแล้วให้ลองค้นคว้าอย่างอิสระ เป็นต้น  แน่นอนว่าคนประเภทกอริลลาซึ่งอยู่ในระดับบริหารต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ด้วย หากทำใจเปิดกว้างได้จะช่วยให้องค์กรฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

  ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ล้วนเกิดจากความคิดเห็นของโบโนโบ  เราจะพบว่าหลายครั้งที่การตัดสินใจหรือความเห็นของคนประเภทโบโนโบเปรียบได้กับเซ็นเซอร์วัดสภาพอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภค อาจเป็นความเห็นที่ไม่มีหลักการหรือทฤษฎีมารองรับ แต่มีหลายครั้งที่ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้

  Credit : สนพ. นานมีบุ๊คส์