Tuesday, December 6, 2022
More

  สมาธิสุดไฮเทค!

  เมื่อพูดถึงการเจริญสมาธิ หรือนั่งสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตแล้ว ผู้คนทั่วไปต่างรู้โดยทันทีว่า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” นั้น คือ ต้นกำเนิดของพระในสายวัดป่าที่มุ่งเน้นการทำวิปัสสนาหรือเจริญสมาธิเพื่อสำเร็จมรรคผล

  หนึ่งในศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่มั่นที่น่าจะถือเป็นรูปสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ ก็คือพระธรรมมงคลญาณ หรือ   หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร นี่แหละ ที่มีโอกาสฝากตนเป็นศิษย์ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่อยู่ถึง 4-5 ปีก่อนที่พระอาจารย์จะเข้ากรุงมาตั้งวัดธรรมมงคลขึ้นมา


  ใครอยากรู้ว่ากว่าที่หลวงพ่อวิริยังค์จะได้หลักสูตร “สมาธิไฮเทค” นี้มานั้น จะต้องใช้ความวิริยะพากเพียรและอดทนต่อบททดสอบของหลวงปู่มั่น และหลวงปู่กงมา ที่เป็นพระอาจารย์ของท่านอย่างไรแค่ไหน กว่าจะย่นย่อแนวทางการเจริญสมาธิจากที่ใช้เวลาศึกษากว่า 50 ปีลงมาเหลือหลักสูตรสุดไฮเทคแค่ 6 เดือนได้นั้น ต้องไปฟังเทปคำบรรยายของหลวงพ่อท่านในหลักสูตร “ครูสมาธิ” ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดการฝึกอบรมมากว่า 20 ปีแล้วกว่า 252 สาขาทั่วประเทศและทั่วโลก

  รุ่นปัจจุบันนั้นคือ ครูสมาธิรุ่น 44 จตุจัตตาฬิสโม วุฒิญาณ กำลังศึกษากันอย่างเข้มข้น ส่วนรุ่นต่อไปรุ่น 45 นั้นก็คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาครูสมาธิในปลายปีนี้

  ทั้งนี้ หลวงพ่อ  วิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้กล่าวถึงจุดกำเนิดของการเผยแพร่หลักธรรมการเจริญสมาธิเพื่อ “สะสมพลังจิต” ที่เรียกว่าหลักสูตรครูสมาธิไฮเทคในปัจจุบันนี้ว่า การทำสมาธิเพื่อพลังจิต เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหาร ร่างกายของเราจะอยู่ได้เพราะอาหาร ถ้าไม่มีอาหารก็ตาย อาหารนั้นได้สร้างพลังให้ร่างกายของเราอยู่

  ส่วนการทำสมาธินั้น เราก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างพลังนี้ขึ้นให้แก่จิตใจของเรา เพราะว่าใจของเรานี้มันมีมารเข้าผจญเยอะ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ก็เจอมาร ไม่ใช่มารอย่างเดียว ทั้งยักษ์ ทั้งสารพัดมารที่เข้ามา แต่มารเหล่านั้นก็พ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิง กลายเป็นพระพุทธศาสนาให้พวกเรา พระพุทธศาสนานั้น เกิดขึ้นจากการทำสมาธินี่เอง!

  “พระพุทธเจ้า ครั้งแรกพระองค์ก็ได้ทำทาง ได้ปฏิบัติ อัตตกิลมถานุโยค คือทำตนให้ลำบาก ไม่ได้ผลสำเร็จ เมื่อพระองค์มานั่งสมาธิแล้ว ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นเบื้องต้น แล้วก็ดำเนินวิปัสสนา ในอันดับต่อไป จนกระทั่งได้นามว่า สัมมาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ยืนยันข้อนี้”

  ส่วนที่ว่าเหตุใด การเจริญสมาธิหรือแค่นั่งสมาธิ จึงต้องจัดทำเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาศึกษากันถึง 6 เดือนนั้น พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ได้กล่าวเอาไว้ในคำสอนของหลวงพ่อและย้ำให้นักศึกษาครูสมาธิทุกรุ่นว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติอย่างมีครู มีคำแนะนำและมีครูพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ที่กินเวลา 6 เดือนนั้นไม่ได้นานเลย ถือเป็นหลักสูตรที่เร็วที่สุด เมื่อเทียบกับในอดีตที่กว่าจะได้วิชาสมาธิมานี้หลวงพ่อต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตและใช้เวลาศึกษาจาก 50 ปีเลยทีเดียว

  “ถ้าหากว่าได้มีการเรียนรู้การทำสมาธิ รู้จักหนทางที่จะทำสมาธิให้ได้ง่ายขึ้น คนก็จะหันมาทำสมาธิ เมื่อหันมาทำสมาธิมากขึ้น จิตมันก็สงบ เมื่อบริกรรมพุทโธ จิตก็เป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่ง จิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตก็สามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ เมื่อผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ ก็ทำให้เกิดความเยือกเย็น เกิดความซาบซึ้ง เกิดความประทับใจ คนสนใจการทำสมาธิมากขึ้น ก็เป็นอันว่าถูกต้องตามจุดประสงค์” เท่าที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ จนกระทั่งปรากฏเป็นศูนย์สมาธิ ที่เรียกว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพให้พวกเราได้ปฏิบัติกันทั่วประเทศในขณะนี้ อันนี้คือจุดประสงค์ที่ต้องการ